Συγκροτήθηκε η επιτροπή για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ύδρευση της Παραμυθιάς

Ονόματα

Συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Παραμυθιάς-Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Αγίου Δονάτου. Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Παραμυθιάς», σύμφωνα με το από 20-12-2019 αποτέλεσμα ηλεκτρονικής κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ. μέσω της ιστοσελίδας http://mimed.ggde.gr που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης , το αρ. πρωτ.19/13-01-2020 έγγραφο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου, αρ. πρωτ. 1818/17-01-2020 έγγραφο της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων-ΠΕΔΜΕΔΕ, το αρ. πρωτ.1382/2019/10-01-2020 έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος-Τμήμα Ηπείρου.

Η επιτροπή αποτελείται από τα εξής μέλη:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :
1) κ. Γιαννούλα Τζοβάρα, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (Δήμος Ηγουμενίτσας)
2)κ. Αρετή Κούρτη, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (Δήμος Φιλιατών)
3)κ. Ηλίας Γαλανούλης ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών (ΠΕ Θεσπρωτίας)
4)κ. Δαμιανός Θεολόγος, ΠΕ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δήμος Φιλιατών)
5)κ. Νταής Παναγιώτης ,Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Ηγουμενίτσας -μέλος ΠΕΔ)
6)κ. Άγγελος Τσιμπίκης Πολιτικός Μηχανικός (μέλος ΠΕΔΜΕΔΕ)
7)κ. Χρήστο Πατσούρα , Πολιτικός Μηχανικός (μέλος ΤΕΕ-Τμήμα Ηπείρου)-

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :
1)κ. Μαρία Ντάρα, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (ΠΕ Θεσπρωτίας)
2)κ. Κων/νος Κούτσικος, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ( Δ. Ηγουμενίτσας).
3)κ. Σοφία Αθανασίου, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών (ΠΕ Θεσπρωτίας).
4)κ. Σωτήριος Χρήστος, ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών (Δήμος Φιλιατών)
5)κ. Μπέλλος Θεοφάνης, (Αντιδήμαρχος Δήμου Σουλίου, -μέλος ΠΕΔ)
6)κ. Παναγιώτης Ντούλιας ,Π.Μ-Ε.Δ.Ε (μέλος ΠΕΔΜΕΔΕ)
7)κ. Φελέκης Σεραφείμ, Πολιτικών Μηχανικών(μέλος ΤΕΕ-Τμήμα Ηπείρου)

Πρόεδρος της Επιτροπής η κ. Γιαννούλα Τζοβάρα ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (Δήμος Ηγουμενίτσας) με αναπληρώτρια την κ. Μαρία Ντάρα ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (ΠΕ Θεσπρωτίας)

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!