Στη Βουλή μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Ξηρολόφου Παραμυθιάς

Στα πλαίσια εκπαιδευτικής εκδρομής στην πρωτεύουσα

Στην Βουλή βρέθηκαν μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Ξηρολόφου Παραμυθιάς, στο πλαίσιο εκδρομής στην πρωτεύουσα

Ο Βασίλης Γιόγιακας υποδέχθηκε τους μαθητές και τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και γωνίες του σχολείου, συνομίλησε μαζι τους και τους ξενάγησε στο κτήριο του κοινοβουλίου.

Μπορεί να είναι εικόνα 8 άτομα, όρθια άτομα και εξωτερικοί χώροιIn this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!