Πάνω από 40 διαφορετικά είδη υδρόβιων και αρπακτικών πτηνών στις τοπικές προστατευόμενες περιοχές

Σε Αχέροντα, Καλαμά, Προντάνη, Λιμνοπούλα, Καλοδίκι και στα ελη Καρτερίου και Μαργαριτίου, μετά από καταμέτρηση του Φορέα Διαχείρισης Καλαμά-Αχέροντα-Κέρκυρας

Ολοκληρώθηκαν και φέτος, όπως κάθε Ιανουάριο τα τελευταία 10 χρόνια, οι Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών (ΜΕΚΥΠ) από τον Φορέα Διαχείρισης Καλαμά-Αχέροντα-Κέρκυρας (ΦΔΚΑΚ) σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία (ΕΟΕ). Πρόκειται για το μακροβιότερο πρόγραμμα παρακολούθησης της ορνιθοπανίδας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέρος ενός παγκόσμιου προγράμματος της Διεθνούς Οργάνωσης Υγροτόπων (Wetlands International).

Καταγράφονται κυρίως υδρόβια και παρυδάτια είδη που διαχειμάζουν στους υγρότοπους, ωστόσο δεν εξαιρούνται και τα αρπακτικά κάθε περιοχής. Διενεργούνται σε περισσότερους από 160 υγροτόπους και αποτελούν ένα από τα μακροβιότερα προγράμματα παρακολούθησης πληθυσμών πουλιών στην Ελλάδα ώστε τα δεδομένα που συλλέγονται να αποσκοπούν σε έναν σχεδιασμό μέτρων διαχείρισης και προστασίας, διατήρησης των πτηνών στα οποία παρατηρούνται μειωτικές τάσεις.

Στη φετινή καταμέτρηση των προστατευόμενων περιοχών παρατηρήθηκαν πάνω από 40 διαφορετικά είδη παρυδάτιων, υδρόβιων και αρπακτικών πτηνών μεταξύ των οποίων Φαλαρίδες (Fulica atra), Κιρκίρια (Anas crecca), Σφυριχτάρια (Anas penelope), Πρασινοκέφαλες πάπιες (Anas platyrhynchos), χουλιαρόπαπιες (Anas clypeata), Σκουφοβουτηχτάρια (Podiceps cristatus), Βουβόκυκνοι (Cygnus olor), Κορμοράνοι (Phalacrocorax carbo), κλπ.

Ανάμεσα στα παρυδάτια είδη που εντοπίστηκαν, ιδιαίτερα στις λιμνοθάλασσες του Καλαμά, ξεχωρίζουν πολλές σκαλίδρες (Νανοσκαλίδρα, λασποσκαλίδρα), τρύγγες (Κοκκινοσκέλης, πρασινοσκέλης, δασότρυγγας κλπ.) και χαραδριοί (Θαλασσοσφυριχτής, αργυροπούλι, ποταμοσφυριχτής κλπ.). Επίσης, αρκετά αρπακτικά τρέφονται τους υγρότοπους του Καλαμά, του Αχέροντα αλλά και άλλων προστατευόμενων περιοχών όπως το Έλος Καλοδικίου, Μαργαριτίου, Καρτερίου και Προντάνης. Αξίζει να αναφερθεί η καταγραφή καλαμόκιρκων (Circus aeruginosus), ψαραετών (Pandion haliaetus)και γερακίνας (Buteo buteo).

Οι καταμετρήσεις -με εξαιρετικές καιρικές συνθήκες που ευνόησαν το προσωπικό του ΦΔΚΑΚ στην πολύωρη διαδικασία- ξεκίνησαν από τη λιμνοθάλασσα Δρεπάνου, Ρηχού και Βατάτσας και συνεχίστηκαν στις εκβολές του ποταμού Καλαμά και στις λιμνοθάλασσες Λούτσα – Παπαδιά, Βόντα, Μπαστιά-Αλυκές αλλά και σε πολλές υγρολιβαδικές εκτάσεις που περιλαμβάνονται στο προστατευόμενο δίκτυο NATURA 2000. Καταγραφές πραγματοποιήθηκαν και στις υπόλοιπες περιοχές αρμοδιότητας του ΦΔΚΑΚ, όπως Έλος Καλοδικίου, Δέλτα Αχέροντα (Έλος Αμμουδιάς και Έλος Κερέντζας) αλλά και Έλη Καρτερίου, Μαργαριτίου, Λίμνης Προντάνης και Λιμνοπούλας.

Συνολικά, καταμετρήθηκαν 21.278 υδρόβια, παρυδάτια αλλά και αρπακτικά πτηνά σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές της ΠΕ Θεσπρωτίας αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά τη σπουδαιότητα των περιοχών αυτών που αποτελούν χειμερινό καταφύγιο πολλών επιδημητικών πληθυσμών ορνιθοπανίδας.

Στο πρώτο γράφημα (Γράφημα 1) παρουσιάζεται μια σύγκριση της τελευταίας τριετίας (2018-2020) των μεσοχειμωνιάτικων καταμετρήσεων με εμφανή την υπεροχή του Δέλτα Καλαμά στη φιλοξενούμενη διαχειμάζουσα ορνιθοπανίδα.

Στο αμέσως επόμενο γράφημα (Γράφημα 2), εστιάζουμε στα είδη οικογενειών ορνιθοπανίδας (Ορνιθόμορφα, Πελαργόμορφα, Πελεκανόμορφα, Γερανόμορφα με αντιπροσωπευτικές τις φαλαρίδες, Φοινικοπτερόμορφα ή Φλαμίνγκο, Ιερακόμορφα – Αετόμορφα {Αρπακτικά}, Χαραδριόμορφα κλπ.) που καταμετρήθηκαν σε όλες τις προαναφερόμενες προστατευόμενες περιοχές.

In this article

Join the Conversation