Σε επαναλαμβανόμενες διακοπές εργασιών οι δικαστικοί υπάλληλοι της Θεσπρωτίας

Επιστολή

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ηγουμενίτσα, 17-02-2020
Αρ. πρωτ.:2/2020

ΠΡΟΣ:
1. Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος
2. Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κων/νο Τσιάρα
3.κ. Πρόεδρο Πρωτοδικών Θεσπρωτίας
4.κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσπρωτίας
5. κ. Ειρηνοδίκη Θεσπρωτίας 6. κ. Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Θεσπρωτίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ 19/2/2020 ΕΩΣ 28/2/2020

Έπειτα από Έκτακτη Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα στις 17-02-2020 ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Ν. Θεσπρωτίας αποφάσισε ομόφωνα να πραγματοποιήσει δίωρες Διακοπές Εργασιών από την ώρα 09:00 μέχρι την ώρα 11:00, από την Τετάρτη 19-02-2020 έως και την Παρασκευή 28-02-2020, χωρίς περαιτέρω παράταση του ωραρίου πέραν της ώρας 15:00 , συμμετέχοντας στην πανελλαδική κινητοποίηση των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων Δικαστικών Υπαλλήλων που εξήγγειλε η Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας και διεκδικώντας την επίλυση των προβλημάτων που αφορούν τον κλάδο μας.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
1. Οικονομική αναβάθμιση των Δικαστικών Υπαλλήλων, κυρίως με την επαναθεσμοθέτηση του επιδόματος Ειδικών Συνθηκών
2. Άμεσες προσλήψεις Δικαστικών Υπαλλήλων και υποβολή νέων προκηρύξεων που να αφορούν τις Δικαστικές Υπηρεσίες
3. Επέκταση της λειτουργίας της απομαγνητοφώνησης στις συνεδριάσεις των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων
4. Μηχανοργάνωση/μηχανογράφηση των υπηρεσιών
5. Διεξαγωγή επιδοτούμενων σεμιναρίων σχετικών με το αντικείμενο της εργασίας μας και τις νέες εφαρμογές
6. Πληρωμή υπερωριακής απασχόλησης
7. Αίτημα για τη χορήγηση του ποσού της προσωπικής διαφοράς

Η συνέχιση ή μη των κινητοποιήσεων θα αποφασιστεί εκ νέου σε Γενική Συνέλευση στις 28-02-2020

Για το Δ.Σ
Η Πρόεδρος Αγγελική Κυράτση
Η Γραμματέας Αφροδίτη Αναστασίου

In this article

Join the Conversation