Κλειστά τα νηπιαγωγεία της Παραμυθιάς για το υπόλοιπο της εβδομάδας, λόγω της εποχικής γρίπης

Η απόφαση

Ο Δήμαρχος Σουλίου

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 94 (περ.4. 27) του Ν.3852/10.
3. Το με αριθ. πρωτ. 792/ 25-2-2020 έγγραφο της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας .
4. Την ανάγκη διακοπής μαθημάτων σε σχολικές μονάδες , επειδή απουσιάζει η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών ( απόντες άνω του 50% του μαθητικού δυναμικού) λόγω έξαρσης της εποχικής γρίπης ,

Αποφασίζουμε
Τη διακοπή μαθημάτων στις 26-2-2020 , 27-2-2020 και 28-2-2020 των παρακάτω σχολικών μονάδων του Δήμου Σουλίου , λόγω έξαρσης της εποχικής γρίπης :
– 1ου Νηπιαγωγείου Παραμυθιάς
– 2ου Νηπιαγωγείου Παραμυθιάς
– 3ου Νηπιαγωγείου Παραμυθιάς

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!