578.000€ θα πληρώσουν οι δήμοι της Θεσπρωτίας το 2020 για την ΑΣΑ. 100.000€ ο δήμος Σουλίου

Η τιμή περιλαμβάνει μόνο την λειτουργία των σταθμών μεταφόρτωσης, το κόστος μεταφοράς και διαχείρισης του υπολλείμματος στους ΧΥΤΥ

Η τιμολογιακή πολιτική για το 2020, απασχόλησε την συνεδρίαση του ενιαίου φορέα διαχείρισης απορριμμάτων, ο οποίος εν μέσω διαφωνιών και αντεγκλήσεων αποφάσισε να εφαρμόσει ενιαίο τέλος σε όλη την Ήπειρο για να μειώσει έτσι το κόστος των πιο απομακρυσμένων δήμων

Οι εισφορές των δήμων προς τον φορέα περιλαμβάνουν μόνο την λειτουργία των σταθμών μεταφόρτωσης, το κόστος μεταφοράς και διαχείρισης του υπολλείμματος στους ΧΥΤΥ. Σε αυτό θα πρέπει να προστεθεί και το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων στην μονάδα ΑΣΑ (48 ευρώ τον τόνο) .

Η εισφορά του δήμου Σουλίου για το 2020 προσδιορίστικε στις 99.150€, του δήμου Ηγουμενίτσας στις 402.771€ και του δήμου Φιλιατών στις 77.099€.

Σύμφωνα με την απόφαση, το κόστος ανα δήμο και χωρίς σε αυτό να περιλαμβάνεται το κόστος του εργοστασίου διαμορφώνεται ως εξής:

In this article

Join the Conversation