Την ενίσχυση της λειτουργίας του Τελωνείου Μαυροματίου ζητάει το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας

Με επιστολή Πάσχου προς την ΑΑΔΕ και την Γενική Διεύθυνση Τελωνείων

Την ενίσχυση του Τελωνείου Μαυροματίου ζητά το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας με επιστολή του προέδρου Αλέκου Πάσχου προς την ΑΑΔΕ και την Γενική Διεύθυνση Τελωνείων. Πρώτος στόχος είναι να καταστεί εφικτή η εξυπηρέτηση των επιβατών καθόλη την διάρκεια του 24ωρου καθώς με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί καλύτερη εξυπηρέτηση τόσο των τουριστών όσο και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Αναλυτικά η επιστολή:

Αξιότιμε κε Γενικέ

Δια της παρούσης υποβάλουμε αίτημα και συνάμα παράκληση για την απαραίτητη ενδυνάμωση της λειτουργίας του Τελωνείου Μαυροματίου Θεσπρωτίας, που βρίσκεται εγκατεστημένο στην Ελληνο – Αλβανική μεθόριο στα όρια του Δήμου Φιλιατών, προκειμένου να καταστεί εφικτή η εξυπηρέτηση διέλευσης, τουλάχιστον επιβατών, καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο και ει δυνατόν καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.

Υποβάλλουμε το ανωτέρω αίτημα, θέτοντας υπόψη σας τα σημεία βαρύνουσας σημασίας, που εκτιμούμε ότι η θετική σας ανταπόκριση θα επηρεάσει σημαντικά ενισχύοντας την οικονομία μας, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο:

Α. Ενίσχυση τουριστικού προϊόντος Ηπείρου

Σύμφωνα με την πρόσφατη (Δεκέμβριος 2019) «Ετήσια έκθεση ανταγωνιστικότητας και διαρθρωτικής προσαρμογής στον τομέα του τουρισμού για το έτος 2018» για την Περιφέρεια Ηπείρου του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), όπως αυτή βρίσκεται δημοσιευμένη και στον ιστότοπό του (http://www.insete.gr/ ) η Αλβανία αποτελεί εδώ και μία 5ετία την κύρια αγορά εξωτερικού που επισκέπτεται τουριστικά την Περιφέρειά μας (λόγω εγγύτητας) σημειώνοντας μάλιστα την περίοδο 2017-2018 αύξηση κατά +14% (από 203 χιλ. το 2017 σε 231 χιλ. το 2018).

Καθώς, τα προσανατολισμένα στο προϊόν «Ήλιος & Θάλασσα», ταξίδια αναψυχής της Αλβανικής αγοράς, απευθύνονται κυρίως στις Ενότητες Θεσπρωτίας και Πρέβεζας, κρίνουμε ότι η καλύτερη αξιοποίηση του Τελωνείου Μαυροματίου (βρίσκεται 3 χιλ. από το χωριό της Σαγιάδας στην ελληνική πλευρά και 1 χιλ. από την Κονίσπολη στην αλβανική πλευρά) θα διευκολύνει ακόμη περισσότερο τις διελεύσεις και την ενίσχυση του προϊόντος μας.

Παράλληλα, θα επιτρέψει την αξιοποίηση της Ηπείρου ως έδρα διαμονής επισκεπτών που με ημερήσιες εκδρομές θα μπορούν να επισκέπτονται σημεία ενδιαφέροντος στην Νότια Αλβανία.

Β. Διευκόλυνση επιχειρηματικότητας.

Λόγω της προαναφερόμενης εγγύτητας των περιοχών, μεγάλος αριθμός κατοίκων των Ελληνόφωνων χωριών της Νότιας Αλβανίας εργάζεται σε επιχειρήσεις (κυρίως ιχθυοκαλλιέργειες) της Θεσπρωτίας. Παράλληλα, υφίστανται και Ελληνικές επιχειρήσεις κατοίκων της περιοχής μας, εγκατεστημένες στους Αγ. Σαράντα.

Η απρόσκοπτη λειτουργία του Τελωνείου, σε αυτή την περίπτωση, θα διευκολύνει με την ευχέρεια πρόσβασης εργαζομένων κι επιχειρηματιών, την άσκηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των Ηπειρωτικών επιχειρήσεων αμφοτέρωθεν των συνόρων.

Γ. Αξιοποίηση αποτελεσμάτων υλοποιούμενων διακρατικών προγραμμάτων.

Τις δύο τελευταίες δεκαετίας υλοποιούνται χρηματοδοτούμενα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας από τους φορείς και των δύο περιοχών, της Ηπείρου και της Νότιας Αλβανίας. Στόχος αυτών των προγραμμάτων είναι η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών των συνόρων, η δημιουργία συνεργατικών σχημάτων, η δημιουργία εργαλείων (ιστοσελίδες, ηλεκτρονικές βάσεις κλπ) και έργων υποδομής (οδικά κλπ) και η κοινή δράση προώθησης της εξωστρέφειας.

Αυτά τα έργα, έχουν παράξει όλα αυτά τα χρόνια αποτελέσματα, που όμως δεν μπορούν να αξιοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό καθώς υπάρχουν δομικές αδυναμίες όπως π.χ. η περιορισμένη λειτουργία του Τελωνείου, καθιστώντας τα εν μέρει δράσεις κενές περιεχομένου.

Δ. Δυναμική υποστήριξη λειτουργίας νέου Λιμένα Ηγουμενίτσας.

Η δημιουργία ενός σύγχρονου λιμένα, με δομές ικανές να υποστηρίξουν τις πλέον απαιτητικές λειτουργίες του σύγχρονου διαμετακομιστικού εμπορίου, είναι αδήριτη ανάγκη να αξιοποιείται προς όφελος της εθνικής και τοπικής οικονομίας από το σύνολο των φορέων που πλαισιώνουν την λειτουργία του.

Κρίνουμε ότι αυτή η υποστήριξη μπορεί να επιτευχθεί και με την διευρυμένη λειτουργία του Τελωνείου Μαυροματίου καθώς θα επηρεάσει άμεσα την προσβασιμότητά του από τις δυναμικές πληθυσμιακά περιοχές της νότιας Αλβανίας όπως π.χ. την πόλη των Αγίων Σαράντα που βρίσκεται σε απόσταση μόλις 64 χλμ από τον λιμένα.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι όμορες πρωτεύουσες των νομών της Ηπείρου απέχουν από τον Λιμένα Ηγουμενίτσας: η πόλη των Ιωαννίνων 78 χλμ, της Άρτας 129 χλμ και της Πρέβεζα 86χλμ.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία σας και παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση απαιτηθεί.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας
Αλέξανδρος Πάσχος

In this article

Join the Conversation