Σύσταση του δήμου Σουλίου για αποφυγή άσκοπων προσελεύσεων στο δημαρχείο

Πως μπορείτε να επικοινωνείτε με τις υπηρεσίες

Παρακαλούνται οι πολίτες για λόγους προστασίας να αποφεύγουν την προσέλευση στις υπηρεσίες του Δήμου Σουλίου, χωρίς σοβαρό και κατεπείγοντα λόγο.
Για οποιοδήποτε θέμα  παρακαλούμε πρώτα να επικοινωνείτε τηλεφωνικά και μόνον αν συντρέχει σοβαρός λόγος να προσέρχεστε στο Δημαρχείο.

Χρήσιμα Τηλέφωνα  Επικοινωνίας

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ .

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!