ΚΕΠ Παραμυθιάς | Αυτόματα η ανανέωση όλων των δελτίων ανεργίας

Δεν χρειάζεται η φυσική παρουσια στα ΚΕΠ

Σύμφωνα με ενημέρωση απο το ΚΕΠ Παραμυθιάς και μετά από σχετική απόφαση του ΟΑΕΔ που αποσκοπεί στην διευκόλυνση των ανέργων, στον περιορισμό των μετακινήσεων και στην αποφυγή συγχρωτισμού στα ΚΕΠ, θα πραγματοποιείται αυτόματη ανανέωση όλων των δελτίων ανεργίας που λήγουν στο χρονικό διάστημα από 18 Μαρτίου 2020 έως και 5 Απριλίου 2020, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Οργανισμού.

Με αυτό τον τρόπο, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι που υποχρεούνται να ανανεώσουν το δελτίο ανεργίας τους κατά το παραπάνω διάστημα, δεν χρειάζεται να προχωρήσουν σε καμία ενέργεια ανανέωσης.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!