Έκκληση του ΕΟΠΥΥ για προσέλευση μόνο με σοβαρό λόγο

Δεν ισχύει καμία προθεσμία υποβολής ατομικών αιτημάτων δαπανών

Θερμή παράκληση προς τους Ασφαλισμένους μας, μην προσέρχεστε χωρίς σοβαρό λόγω στον ΕΟΠΥΥ Θεσπρωτίας, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στα τηλέφωνα:

Για το φαρμακείο ΕΟΠΥΥ 2665025673
Για παροχές 2665024771 & 2665027663

Δεν παραλαμβάνουμε ατομικά αιτήματα δαπανών, δεν ισχύει καμία προθεσμία για την υποβολή τους.

Προστατευτείτε και προστατέψτε μας για να μπορούμε να συνεχίσουμε να εξυπηρετούμε τους συμπολίτες μας που προμηθεύονται τα φάρμακα υψηλού κόστους από το Φαρμακείο μας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΠΕ.ΔΙ ΕΟΠΥΥ ΘΕΣ/ΤΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΛΙΟΝΤΟΣ

In this article

Join the Conversation