Η Γ. Γ Φορολογικής Πολιτικής κ. Αθηνά Καλύβα, για τα μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων λόγω Covid-19

Οι παρεμβάσεις και οι στόχοι

Η νόσος του κορoνοϊού ( COVID-19) συνιστά κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τους τομείς της Δημόσιας Υγείας και της Εθνικής Οικονομίας. Η γειτονική μας Ιταλία, είναι το κράτος μέλος της Ε.Ε. που έχει πληγεί περισσότερο. Ωστόσο, ο αριθμός των κρουσμάτων αυξάνεται καθημερινά σε όλα τα κράτη μέλη όπως και στη Χώρα μας. Σαφώς, η πανδημία επιβαρύνει άτομα και κοινωνίες και ασκεί σημαντική πίεση στο σύστημα υγείας και στην οικονομία. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, απαιτείται συνεργασία σε επίπεδο Ε.Ε αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα προκειμένου να επιβραδύνουμε τη μετάδοση του ιού στον γενικό πληθυσμό και να ενισχύσουμε την δομή του συστήματος υγείας αλλά και του Κρατικού μηχανισμού ως σύνολο για να αντέξουν σε αυτή την πρωτόγνωρη απειλή και να συνεχίσουν να παρέχουν υπηρεσίες ποιότητας στο κοινωνικό σύνολο.

Εκτός από την σημαντικότατη ανθρώπινη διάστασή της, η πανδημία προκαλεί σοβαρό κλυδωνισμό και στο οικονομικό σύστημα συνολικά. Για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας, χρειάζεται αποφασιστική και συντονισμένη αντίδραση. Οι επιπτώσεις εντοπίζονται κυρίως στις εφοδιαστικές αλυσίδες, στη πτώση και στην αυξημένη μεταβλητότητα τιμών και αξιών στις χρηματοπιστωτικές αγορές, στη μείωση της κατανάλωσης, στη μείωση της ζήτησης στις μεταφορές, στον τουρισμό κλπ. Σημειώνεται ότι οι χρηματιστηριακές αγορές έχουν ήδη καταγράψει σημαντικότατες απώλειες διεθνώς, ενώ ενισχύεται καθημερινά η αβεβαιότητα σχετικά με την εξέλιξη του φαινομένου κατά το αμέσως προσεχές διάστημα. Η αλληλεγγύη και οι συντονισμένες λύσεις σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην αποτελεσματική διαχείριση και αυτής της κρίσης. Σε Εθνικό επίπεδο κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ, περιφερειών, δήμων και πολιτών για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου που τελικά αποτελεί και το πλέον κρίσιμο στοιχείο για την αντιμετώπιση και των οικονομικών επιπτώσεων.

Μπορούμε να ισχυρισθούμε βάσιμα ότι η Χώρα μας ανταποκρίθηκε άμεσα για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Η Ελληνική Κυβέρνηση έλαβε άμεσα μια σειρά από ουσιαστικά μέτρα και μέχρι τώρα εφαρμόστηκε μία πλήρως συνεκτική, σαφής κοινή προσέγγιση μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων, υπηρεσιών και φορέων. Η Κυβέρνηση αξιοποιεί με τον βέλτιστο τρόπο όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να αντεπεξέλθει σε αυτήν την τεράστια πρόκληση. Πέραν των άμεσων δράσεων για τον περιορισμό της εξάπλωσης το Υπουργείο Οικονομικών και τα συναρμόδια Υπουργεία ανέλαβαν και νομοθετικές πρωτοβουλίες με υπογραφή Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) προκειμένου να αντιμετωπίσουν και να απαλύνουν τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας. Κύριος στόχος είναι η διαφύλαξη της ακεραιότητας της αγοράς και της οικονομίας γενικότερα με την διατήρηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και των θέσεων εργασίας και να εξασφαλιστεί ο αναγκαίος εφοδιασμός των συστημάτων υγείας και των νοικοκυριών με τα αναγκαία αγαθά και υπηρεσίες.

Ειδικότεροι στόχοι των δράσεων είναι:
1. Η ενίσχυση της Δημόσιας Υγείας και η υποστήριξη του συστήματος υγείας με έκτακτες δαπάνες όπου κρίνεται απαραίτητο,
2. Η παροχή διευκολύνσεων για την πρόσβαση στην εργασία,
3. Η δημιουργία για πρώτη φορά μηχανισμού παρακολούθησης, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία του ΓΛΚ, της ΑΑΔΕ, των πιστωτικών ιδρυμάτων, του Υπουργείου Εργασίας και του ιδιωτικού τομέα, σε ημερήσια βάση, ώστε το Υπουργείο Οικονομικών να παρεμβαίνει άμεσα στοχευμένα και αποτελεσματικά στους κλάδους της οικονομίας και στις περιοχές όπου παρατηρείται σημαντική πτώση της οικονομικής δραστηριότητας,
4. Η δημιουργία συστήματος στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία, λόγω της αναστολής καταβολής μισθών από τις επιχειρήσεις, στις οποίες απαγορεύτηκε προσωρινά η λειτουργία τους,
5. Η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του κράτους προς τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα, με στόχο την αύξηση της ρευστότητας στην οικονομία,
6. Η αναστολή καταβολής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για τις πληγείσες επιχειρήσεις (οφειλές ΦΠΑ, βεβαιωμένες οφειλές, δόσεις και ρυθμίσεις),
7. Η παροχή επιπλέον ρευστότητας σε επιχειρήσεις που έχουν υποστεί σοβαρό πλήγμα στην οικονομική δραστηριότητά τους, έτσι ώστε να διατηρηθούν οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας,
8. Η χρήση επιπλέον μέσων και εργαλείων όπως είναι τα ευρωπαϊκά κονδύλια για κεφάλαιο κίνησης, η ευελιξία στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, τα χρηματοδοτικά εργαλεία κ.α. για μελλοντική ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων
9. Η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης σε σειρά αγαθών απαραιτήτων για την δημόσια υγεία (μείωση ΦΠΑ από 24% σε 6% για μάσκες αντισηπτικά κλπ),
10. Αποζημίωση 800 ευρώ για κάθε εργαζόμενο που κλείνει η επιχείρησή του με κρατική εντολή. Η αποζημίωση θα καταβληθεί στις αρχές Απριλίου.
11. Επιπλέον ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων μέσα ΕΣΠΑ, ΕΚΤ και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
12. Ρυθμίσεις επίσης για τα ενοίκια των επιχειρήσεων που ανέστειλαν τη λειτουργία τους. Για τον Μάρτιο και Απρίλιο θα καταβληθεί το 60% του μίσθώματος των ακινήτων. Για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων αυτών προβλέπεται η αναστολή των πληρωμών των φορολογικών τους υποχρεώσεων για 4 μήνες.
13. Παράταση της εκτιμητικής άσκησης για τις αντικειμενικές αξίες. Ο ΕΝΦΙΑ του 2020 θα υπολογιστεί με βάση το παλαιό καθεστώς.
14. Για τις τράπεζες: αναστέλλουν τις πληρωμές χρεολυσίων για τις συνεπείς επιχειρήσεις. Βασικός στόχος είανι να ενισχυθεί η ρευστότητα των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.
15. Η επιτροπή κεφαλαιαγοράς προχώρησε σε μέτρα προστασίας του χρηματιστηρίου.
16. Οι εργοδότες αναλαμβάνουν την υποχρέωση της διατήρησης όλων των θέσεων εργασίας αλλά και οι εργαζόμενος οφείλουν να δείξουν ανοχή μέχρι να λήξει η κρίση.
17. Η εξασφάλιση περαιτέρω δημοσιονομικού χώρου σε συνεννόηση με τους θεσμούς (αποφάσεις πρόσφατου Eurogroup), προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι τυχόν έκτακτες δαπάνες που σχετίζονται με την πανδημία.

Εκτιμάται ότι με τα ανωτέρω μετρά θα στηριχτούν αποτελεσματικά τα εισοδήματα και οι θέσεις εργασίας, θα ενισχυθεί η ρευστότητα της αγοράς, και δεν θα πληγούν δυσανάλογα οι πολίτες . Στις δύσκολες αυτές στιγμές η Πολιτεία, και το Υπουργείο Οικονομικών ειδικότερα αποδεικνύουν ότι βρίσκονται δίπλα στον πολίτη και στις επιχειρήσεις. Όμως απαιτείται και οι πολίτες, οι εργοδότες και οι λοιποί φορείς, με ευθύνη, αυτοπειθαρχία, αλληλεγγύη και διάθεση συνεισφοράς, να συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουμε την πρωτοφανή αυτή κρίση.

Συμπερασματικά, η αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της έξαρσης πανδημίας απαιτεί την ανάληψη άμεσων και τολμηρών δράσεων. Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν μέχρι τώρα αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση. Όλοι όμως έχουμε επίγνωση του γεγονότος ότι η κατάσταση αυτή εξελίσσεται καθημερινά. Συνεπώς δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να λειτουργήσουμε ως συγκροτημένο έθνος για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των δύσκολων καιρών ώστε να επιβραδύνουμε τη μετάδοση, να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας και να βοηθήσουμε την οικονομία να αντέξει.

ΗΤελειώνοντας θα ήθελα να τονίσω ότι η απόλυτη πειθαρχία με τις αποφάσεις τις οργανωμένης πολιτείας αποτελεί ατομική ευθύνη και εθνικό καθήκον για όλους τους πολίτες. Μόνο έτσι ενωμένοι με αλληλεγγύη και με πλήρη συναίσθηση της κατάστασης θα αντιμετωπίσουμε την κρίση της πανδημίας και θα μετατρέψουμε και αυτή την απειλή σε ευκαιρία για εμάς, τα παιδιά μας και τελικά για την ίδια την Πατρίδα μας.

Αθηνά Καλύβα, Γενική Γραμματέας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας
Για την Paramythia-online.gr

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!