2 προσλήψεις για το πρόγραμμα δακοκτονίας του 2020

Τομεάρχες δακοκτονίας γεωπόνους, ή ελλείψει, τεχνολόγους γεωπόνους φυτικής παραγωγής

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοινώνει ότι προκειμένου να καλύψει τις εποχικές ανάγκες στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2020, θα κατανέμει στις Περιφερειακές Ενότητες – Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Χώρας, αρμόδιες υπηρεσίες για την εκτέλεση του ανωτέρω Προγράμματος, προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Για τον νομό Θεσπρωτίας, 2 τομεάρχες δακοκτονίας, Γεωπόνους, ή ελλείψει, τεχνολόγους γεωπόνους φυτικής παραγωγής.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!