300.000€ στο δήμο Σουλίου απο τους ΚΑΠ

Συνολικά 24.3 εκ ευρω σε 89 μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους της χώρας.

Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκου κατανέμεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσό ύψους 24.300.000,00 € σε 89 μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους της χώρας.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων.

Στον δήμο Σουλίου κατανέμονται 296.500€

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!