Ο Αντιδημάρχος Κοινωνικής Πολιτικής Φώτης Δημητρίου, συντονιστής των δράσεων κατά του COVID-19

Οι αρμοδιότητες

Ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης- Κοινωνικής Πολιτικής – Παιδείας – Πολιτισμού και Τουρισμού, κ. Δημητρίου Φώτιος, ορίστηκε ως συντονιστής των μέτρων, των δράσεων και των υπηρεσιών κατά της εξάπλωσης του COVID-19 και της συνέχισης της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου.

Πιο συγκεκριμένα αρμοδιότητες του συντονιστή είναι η προετοιμασία των υπηρεσιών του Δήμου, η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών και δράσεων για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού. Επιπλέον θα έχει την ευθύνη της υλοποίησης δράσεων σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων κορωνοϊού, σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις των αρμόδιων Υπουργείων, του ΕΟΔΥ και ειδικότερα του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!