Ερώτηση για τον αποκλεισμό της Ηπείρου από την προκήρυξη για εποχικούς πυροσβέστες

Προς τον υπουργό προστασίας του πολίτη

Ερώτηση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κατέθεσε ο Μάριος Κάτσης μαζί με τους ηπειρώτες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά με τον αποκλεισμό της Ηπείρου από την προκήρυξη που εξέδωσε το Υπουργείο για εποχικούς πυροσβέστες του έτους 2020.

Η Ήπειρος έχει μεγάλη ανάγκη τις υπηρεσίες εποχικών πυροσβεστών, όπως έχει αποδειχθεί τα προηγούμενα χρόνια. Σημειώνεται ότι πριν ένα χρόνο, η σχετική προκήρυξη προέβλεπε 6 πυροσβέστες στην Θεσπρωτία και συνολικά 62 στην Ήπειρο. Με την Ερώτηση, οι βουλευτές ζητούν εξηγήσεις για τον αποκλεισμό της Ηπείρου από την προκήρυξη και ζητούν την έκδοση συμπληρωματικής προκήρυξης με θέσεις για την Ήπειρο, ή τουλάχιστον την επέκταση των συμβάσεων των ήδη υπηρετούντων εποχικών πυροσβεστών.

Ο Μάριος Κάτσης δήλωσε σχετικά:

«Ο απαράδεκτος αποκλεισμός της ακριτικής Θεσπρωτίας και ολόκληρης της Ηπείρου από την προκήρυξη που εξέδωσε το Υπουργείο για εποχικούς πυροσβέστες του έτους 2020, εκλαμβάνεται εκ μέρους μου ως ευθεία περιφρόνηση των ηπειρωτών. Η κυβέρνηση να καταλάβει ότι δεν είμαστε περιοχή δεύτερης κατηγορίας και έχουμε σοβαρές και άμεσες ανάγκες από το εποχικό προσωπικό της πυροσβεστικής κατά την καλοκαιρινή αντιπυρική περίοδο. Δε θα το αφήσουμε αυτό να περάσει έτσι. Απαιτούμε από τον Υπουργό να διορθώσει το ατόπημά του αυτό και να εκδώσει άμεσα συμπληρωματική προκήρυξη με θέσεις για τη Θεσπρωτία και την Ήπειρο ή τουλάχιστον να προχωρήσει σε επέκταση των συμβάσεων των ήδη υπηρετούντων εποχικών πυροσβεστών. Όλοι οι θεσμικοί φορείς του τόπου να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την πίεση που πρέπει να ασκηθεί στην κυβέρνηση για να σταματήσει να απαξιώνει τόσο προκλητικά τη Θεσπρωτία μας και την Ήπειρο συνολικότερα.»

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης και οι συνυπογράφοντες βουλευτές:

1/4/2020

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

ΘΕΜΑ: «Εξ ολοκλήρου αποκλεισμός της Περιφέρειας Ηπείρου από την Προκήρυξη για 1.300 Εποχικούς Πυροσβέστες, τόσο κατά την φετινή αντιπυρική περίοδο αλλά και για την επόμενη πενταετία»!

Με την υπ’ αριθμ. 17980 οικ. Φ. 211.5/30.03.2020 Απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος [ΑΔΑ: ΩΜΩΒ46ΜΤΛΒ-Π4Ρ] προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την πρόσληψη χιλίων τριακοσίων (1.300) ιδιωτών ως Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η διάρκεια της σύμβασης των προσλαμβανομένων προβλέπεται έως την 31η Οκτωβρίου 2020, επιπλέον όμως προβλέπεται δυνατότητα επαναπρόσληψης έως πέντε συνεχείς αντιπυρικές περιόδους.

Από την εν λόγω Προκήρυξη, ωστόσο, έχει παντελώς αποκλειστεί σύσσωμη η Περιφέρεια Ηπείρου!

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τον Πίνακα Κατανομής των 1.300 θέσεων [Παράρτημα Α’] για την Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ηπείρου δεν προβλέπεται ΚΑΜΙΑ θέση προς πλήρωση.

Ο αποκλεισμός της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Ηπείρου είναι παντελώς αδικαιολόγητος, ιδίως λαμβανομένων υπόψιν των πάγιων αναγκών και ελλείψεων σε προσωπικό που υπάρχουν στην ΠΕ.ΠΥ.Δ. Ηπείρου και οι οποίες καλύπτονταν διαχρονικά με εποχικούς πυροσβέστες.

Ενδεικτικά, στην αντίστοιχη Προκήρυξη εποχικών πυροσβεστών έτους 2019 [υπ’ αριθμ. 27310 οικ. Φ. 211.5/06.05.2019, ΑΔΑ: ΡΠ2Μ46ΜΚ6Π-Ν4Φ] προβλέπονταν προς πλήρωση 62 θέσεις εποχικών Πυροσβεστών. Συγκεκριμένα: 4 θέσεις στο Π.Κ. Βορείων Τζουμέρκων, 14 θέσεις στην 5η Ε.Μ.Α.Κ. (Πεζοπόρο Τμήμα) / Π.Υ. Ν. Ιωαννίνων, 6 θέσεις στη Π.Υ. Ηγουμενίτσας, 16 θέσεις στην Π.Υ. Άρτας, 6 θέσεις στο Π.Κ. Αστροχωρίου, 6 θέσεις στο Π.Κ. Άνω Αθαμανιου, 6 θέσεις στην Π.Υ. Πρέβεζας και 4 στην Π.Υ. Πάργας.

Καμία, ωστόσο θέση για εποχικούς Πυροσβέστες για την Ήπειρο δεν προβλέπεται στην τρέχουσα Προκήρυξη του Πυροσβεστικού Σώματος ενώ οι ανάγκες για ενίσχυση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στην Ήπειρο είναι πανθομολογούμενες.

Μάλιστα, δεδομένου ότι η υπό κρίση Προκήρυξη θα έχει καθώς φαίνεται ισχύ όχι μόνο για τη φετινή αντιπυρική περίοδο αλλά και για την επόμενη πενταετία, καίριο θα είναι το πλήγμα που θα καταφερθεί στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Ηπείρου λόγω έλλειψης προσωπικού και παρά τις δεδομένες υπηρεσιακές ανάγκες.

Εν όψει αυτών,

Ερωτάται ο κος Υπουργός:

1) Για ποιο λόγο αποκλείστηκε εξ ολοκλήρου η ΠΕ.ΠΥ.Δ Ηπείρου από την τρέχουσα προκήρυξη πρόσληψης εποχικών πυροσβεστών;

2) Θα ληφθεί σχετική μέριμνα με την έκδοση συμπληρωματικής προκήρυξης, ώστε να περιληφθεί η ΠΕ.ΠΥ.Δ. Ηπείρου;

3) Θα επεκταθούν τουλάχιστον οι συμβάσεις των ήδη υπηρετούντων εποχικών πυροσβεστών στην ΠΕ.ΠΥ.Δ. Ηπείρου για την επόμενη πενταετία, ώστε να περιοριστεί το καίριο πλήγμα που επέρχεται στην ΠΕ.ΠΥ.Δ. Ηπείρου με τον αποκλεισμό της από την τρέχουσα προκήρυξη;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Γεροβασίλη Όλγα
Κάτσης Μάριος
Μπάρκας Κώστας
Τζούφη Μερόπη

In this article

Join the Conversation