Οι πρώτες 50.000€ για τις ζημιές από τον σεισμό στο ιστορικό Σούλι

Για την αποκατάσταση υποδομών νερού στο Σούλι από τον σεισμό και για την διαμόρφωσης πρόσβασης για την αποκατάσταση του κάστρου «Κιάφας». 

48.000€ περιλαμβάνουν οι προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ της περιφέρειας Ηπείρου και του δήμου Σουλίου, για την αποκατάσταση υποδομών νερού στο Σούλι απο τον σεισμό και για την διαμόρφωσης πρόσβασης για την αποκατάσταση των ζημιών του κάστρου «Κιάφας».

Οι συμβάσεις αναμένεται να εγκριθούν στην συνεδρίαση της επιτροπής περιβάλλοντος της περιφέρειας, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη.

Πιο συγκεκριμένα τα 2 θέματα:

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Σουλίου για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια υλικών μεταφοράς νερού πλησίον του αρχαιολογικού χώρου Σουλίου για την αποκατάσταση υποδομών που επλήγησαν από τον σεισμό» προϋπολογισμού 24.000,00 €. (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Σουλίου για την υλοποίηση του έργου: «Εργασίες διαμόρφωσης πρόσβασης για την αποκατάσταση του κάστρου «Κιάφας» Σουλίου (παροχή υπηρεσιώ)ν» προϋπολογισμού 24.000,00 €. (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!