Καινοτόμο online πρόγραμμα άθλησης από τον δήμο Σουλίου

Στα πλαίσια του προγράμματος άθλησης για όλους

Ο Δήμος Σουλίου στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος άθλησης για όλους 2019-2020 και τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα για την υγεία μας, παρέχει στους συμμετέχοντες την δυνατότητα να παρακολουθήσουν και να ακολουθήσουν το πρόγραμμα (εξ αποστάσεως) μέσω εφαρμογής τηλεπικοινωνίας (βιντεοσυνομιλίες).

Προκειμένου αυτό να επιτευχθεί οι προσληφθέντες Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ) θα επικοινωνήσουν άμεσα με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο με τους συμμετέχοντες ενημερώνοντάς τους για τον τρόπο υλοποίησης του προγράμματος.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!