Στον Γαλατά και αύριο η λαϊκή αγορά

Θα συμμετέχουν μόνο οι παραγωγοί – έμποροι αγροτικών προϊόντων.

Σας κάνουμε γνωστό ότι τις 11 Απριλίου 2020, ημέρα Σάββατο, θα λειτουργήσει η Δημοτική Λαϊκή Παραμυθιάς στην θέση Γαλατά, όπου μπορούν να εφαρμοστούν όλα τα μέτρα προφύλαξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις περί κορωνοϊού.

Θα συμμετέχουν μόνο οι παραγωγοί – έμποροι αγροτικών προϊόντων.

Παρακαλούνται οι πωλητές και το καταναλωτικό κοινό να εφαρμόσουν πιστά όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προφύλαξης.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!