Αχέροντας | Η νέα κανονιστική χρήσης του αγρ. 21 και οι θέσεις δραστηριοτήτων

Η διάρκεια της εκμίσθωσής θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2021, με δικαίωμα παράτασης της μίσθωσης για άλλα δύο έτη

Με απόφαση του το δημοτικό συμβούλιο, ενέκρινε τον νέο κανονισμό λειτουργίας του περίφημου αγροτεμαχίου 21 του Αχέροντα, στο οποίο πραγματοποιούνται όλες οι δραστηριότητες κατά την τουριστική περίοδο, ως εξής:

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις για τους ενδιαφερόμενους είναι οι έχουσες ψυχαγωγικό χαρακτήρα, όπως ράφτινγκ, ή χαρακτήρα υπαίθριου μικροεμπορίου, όπως πώλησης ειδών λαϊκής τέχνης, βιολογικών προϊόντων, μελισσοκομικών προϊόντων, ψημένων σταχιών και επιχείρηση καντίνας χωρίς δικαίωμα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, απαγορευόμενης ρητά κάθε άλλης χρήσης και ειδικά ο σταβλισμός και η διέλευση αλόγων και η άσκηση επιχείρησης ιππικών περιηγήσεων και συναφών δραστηριοτήτων, καθώς και η εγκατάσταση σκηνών (κάμπινγκ)- τροχόσπιτων .

Για τις παραπάνω χρήσεις οριοθετούνται οι ακόλουθες θέσεις εντός του αγροκτήματος:

 • -Ρ1 (για επιχείρηση ράφτινγκ, κανό, τοξοβολία , τραμπολίνο, πίστα για πατίνια και βράχο αναρρίχησης 780 τ.μ. χώρος δραστηριότητας)
 • -Δ (περίπτερο Δήμου Σουλίου για τουριστική προβολή και ενημέρωση),
 • -S1(για πώληση σουβενίρ, είδη χειροτεχνίας 20 τ.μ. χώρος δραστηριότητας )
 • -Α1-Α2 (για χρήση ψημένων σταχιών-αραβόσιτος εμβαδού 4 τ.μ. έκαστη) αντίστοιχα η κάθε μία από αυτές,
 • -Λ1,(πώληση ειδών λαϊκής τέχνης και λοιπών παραδοσιακών προϊόντων 24 τ.μ.)
 • -Λ2 (πώληση ειδών λαϊκής τέχνης και λοιπών παραδοσιακών προϊόντων 8 τ.μ.)
 • -Μ1 (πώληση μελισσοκομικών προϊόντων εμβαδού 24 τ.μ.),
 • -Μ2 (πώληση μελισσοκομικών προϊόντων εμβαδού 8 τ.μ.),
 • -Κ1 (καντίνα εμβαδού 10 τ.μ.) (Απαγορεύεται όπως προαναφέρθηκε η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και η προσφορά- πώληση σουβλακιών )

Επισης προβλέπεται χώρος στάθμευσης Τουριστικών Λεωφορείων και επιβατικών Οχημάτων, κατασκευή πρόσθετου δημοτικού κιόσκι ( για την προβολή των δραστηριοτήτων ) και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης σε όλο το υπ΄αριθμ. 21 αγροτεμαχίου για την προβολή των δραστηριοτήτων

Οι θέσεις θα εκμισθώνονται σύμφωνα με το νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 ορίζεται μεταξύ άλλων ότι τα ακίνητα των δήμων εκμισθώνονται :

 • Είτε με δημοπρασία . Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά για μία (1) φορά, εάν δεν παρουσιάστηκε κανένας πλειοδότης.Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το δημοτικό συμβούλιο.
 • Είτε χωρίς δημοπρασία αν η ετήσια πρόσοδος του υπό εκμίσθωση ακινήτου δεν υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

Η διάρκεια της εκμίσθωσής τους ορίζεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα , ήτοι για δύο (2) χρόνια που θα αρχίζει από την 15η Μαρτίου 2020 και θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2021, με δικαίωμα παράτασης της μίσθωσης για άλλα δύο έτη

Κατά την διεξαγωγή του φεστιβάλ με την ονομασία (Acheron-fest) , το οποίο διοργανώνεται από τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Γλυκής- Ποταμιάς με συνδιοργανωτή το Δήμο Σουλίου ( και την Τ.Κ. Γλυκής ) οι εκμισθωτές θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της Οργανωτικής Επιτροπής για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του φεστιβάλ.

Αν χρειαστεί ο χώρος για οποιαδήποτε εκδήλωση του Δήμου , οι εκμισθωτές , είναι υποχρεωμένοι, μετά από έγγραφη ειδοποίηση , να παραχωρήσουν το χώρο.

Επίσης αν απαιτηθεί η κατάληψη χώρου από το Δήμο προκειμένου να υλοποιήσει δημοτικό έργο, οι εκμισθωτές είναι υποχρεωμένοι να απελευθερώσουν το χώρο , εντός ενός μηνός , μετά από σχετική έγγραφη ειδοποίηση με αναλογική μείωση του μισθώματος σε σχέση με την καταλαμβανόμενη έκταση για την υπολειπόμενη διάρκεια της εκμίσθωσης.

Tέλος συστήνεται επιτροπή με αρμοδιότητα την τήρηση όλων των παραπάνω, και για οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει, σχετικά με τη χρήση του αριθμ. 21 αγροτεμαχίου αγροκτήματος, αποτελούμενη από:
Α. Από τον εκάστοτε αντιδήμαρχο ενότητας Αχέροντα
Β. Τον εκάστοτε Αρμόδιο Αντιδήμαρχο σε θέματα εμπορίου.
Γ.- Τον πρόεδρο της Κοινότητας Γλυκής.
Δ.- Ένα μέλος από την αντιπολίτευση του Τοπικού Συμβουλίου Γλυκής και
Ε.- Τον Πρόεδρο του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Γλυκής»

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!