Οι επιτροπές εκμισθωμένων δημοτικών ακινήτων για όλες τις κοινότητες | Ονόματα

Μέχρι και 31.12.2023

Ορίστηκε η επιτροπή του άρθρου 186 παρ. 5 του Δ.Κ.Κ., για την εκτίμηση των εκποιουμένων ή εκμισθωμένων ακινήτων του Δήμου και την καταλληλότητα αυτών, για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2023, η οποία θα αποτελείται, από τον Δημοτικό Σύμβουλο, Παππά Παναγιώτη με αναπληρωτή του τον επίσης Δημοτικό Σύμβουλο, Καλόγηρο Βασίλειο, τον πρόεδρο της εκάστοτε Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας, με τον αναπληρωτή του και τη δημοτική υπάλληλο Κολιούση Χριστίνα με αναπληρωτή τον επίσης δημοτικό υπάλληλο Παππά Γρηγόριο, από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.

Αναλυτικά:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
1. Παππάς Παναγιώτης, Δημ.Συμβ., με αναπληρωτή του τον επίσης Δ. Σ. Καλόγηρο Βασίλειο
2. Καλόγηρος Γεώργιος, Πρόεδρος Δημ. Κοιν. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
3. Κολιούση Χριστίνα, πτυχ. Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, με αναπληρωτή της τον Παππά Γρηγόριο, Περιβαλλοντολόγος, δημοτικοί υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
1. Παππάς Παναγιώτης, Δημ.Συμβ., με αναπληρωτή του τον επίσης Δ. Σ. Καλόγηρο Βασίλειο
2. Ράπτης Αριστοτέλης, Πρόεδρος Τοπ. Κοιν. ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
3. Κολιούση Χριστίνα, πτυχ. Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, με αναπληρωτή της τον Παππά Γρηγόριο, Περιβαλλοντολόγος, δημοτικοί υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΙΑΣ
1. Παππάς Παναγιώτης, Δημ.Συμβ., με αναπληρωτή του τον επίσης Δ. Σ. Καλόγηρο Βασίλειο 2. Μόκας Πέτρος, Πρόεδρος Τοπ. Κοιν. ΑΜΠΕΛΙΑΣ
3. Κολιούση Χριστίνα, πτυχ. Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, με αναπληρωτή της τον Παππά Γρηγόριο, Περιβαλλοντολόγος, δημοτικοί υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΥΛΟΤΟΠΟΥ
1. Παππάς Παναγιώτης, Δημ.Συμβ., με αναπληρωτή του τον επίσης Δ. Σ. Καλόγηρο Βασίλειο
2. Σπύρου Γεώργιος, Πρόεδρος Τοπ. Κοιν. ΑΥΛΟΤΟΠΟΥ
3. Κολιούση Χριστίνα, πτυχ. Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, με αναπληρωτή της τον Παππά Γρηγόριο, Περιβαλλοντολόγος, δημοτικοί υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ
1. Παππάς Παναγιώτης, Δημ.Συμβ., με αναπληρωτή του τον επίσης Δ. Σ. Καλόγηρο Βασίλειο
2. Σιόλου Θεοδώρα, Πρόεδρος Τοπ. Κοιν. ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ
3. Κολιούση Χριστίνα, πτυχ. Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, με αναπληρωτή της τον Παππά Γρηγόριο, Περιβαλλοντολόγος, δημοτικοί υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΚΡΙΚΑΣ
1. Παππάς Παναγιώτης, Δημ.Συμβ., με αναπληρωτή του τον επίσης Δ. Σ. Καλόγηρο Βασίλειο
2. Σοφίας Βασίλειος, Πρόεδρος Τοπ. Κοιν. ΓΚΡΙΚΑΣ
3. Κολιούση Χριστίνα, πτυχ. Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, με αναπληρωτή της τον Παππά Γρηγόριο, Περιβαλλοντολόγος, δημοτικοί υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΛΥΚΗΣ
1. Παππάς Παναγιώτης, Δημ.Συμβ., με αναπληρωτή του τον επίσης Δ. Σ. Καλόγηρο Βασίλειο
2. Παππάς Παναγιώτης, Πρόεδρος Τοπ. Κοιν. ΓΛΥΚΗΣ
3. Κολιούση Χριστίνα, πτυχ. Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, με αναπληρωτή της τον Παππά Γρηγόριο, Περιβαλλοντολόγος, δημοτικοί υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΤΑΡΙΑΣ
1. Παππάς Παναγιώτης, Δημ.Συμβ., με αναπληρωτή του τον επίσης Δ. Σ. Καλόγηρο Βασίλειο
2. Πανταζής Ευθύμιος, Πρόεδρος Τοπ. Κοιν. ΕΛΑΤΑΡΙΑΣ
3. Κολιούση Χριστίνα, πτυχ. Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, με αναπληρωτή της τον Παππά Γρηγόριο, Περιβαλλοντολόγος, δημοτικοί υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ
1. Παππάς Παναγιώτης, Δημ.Συμβ., με αναπληρωτή του τον επίσης Δ. Σ. Καλόγηρο Βασίλειο
2. Σουλιώτης Παναγιώτης, Πρόεδρος Τοπ. Κοιν. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ
3. Κολιούση Χριστίνα, πτυχ. Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, με αναπληρωτή της τον Παππά Γρηγόριο, Περιβαλλοντολόγος, δημοτικοί υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
1. Παππάς Παναγιώτης, Δημ.Συμβ., με αναπληρωτή του τον επίσης Δ. Σ. Καλόγηρο Βασίλειο
2. Μπούτας Σταύρος, Πρόεδρος Τοπ. Κοιν. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
3. Κολιούση Χριστίνα, πτυχ. Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, με αναπληρωτή της τον Παππά Γρηγόριο, Περιβαλλοντολόγος, δημοτικοί υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ
1. Παππάς Παναγιώτης, Δημ.Συμβ., με αναπληρωτή του τον επίσης Δ. Σ. Καλόγηρο Βασίλειο
2. Δημητρίου Βασίλειος, Πρόεδρος Τοπ. Κοιν. ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ
3. Κολιούση Χριστίνα, πτυχ. Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, με αναπληρωτή της τον Παππά Γρηγόριο, Περιβαλλοντολόγος, δημοτικοί υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ
1. Παππάς Παναγιώτης, Δημ.Συμβ., με αναπληρωτή του τον επίσης Δ. Σ. Καλόγηρο Βασίλειο
2. Σιώχος Χρήστος, Πρόεδρος Τοπ. Κοιν. ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ
3. Κολιούση Χριστίνα, πτυχ. Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, με αναπληρωτή της τον Παππά Γρηγόριο, Περιβαλλοντολόγος, δημοτικοί υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΝ
1. Παππάς Παναγιώτης, Δημ.Συμβ., με αναπληρωτή του τον επίσης Δ. Σ. Καλόγηρο Βασίλειο
2. Μπαλτάς Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Τοπ. Κοιν. ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΝ
3. Κολιούση Χριστίνα, πτυχ. Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, με αναπληρωτή της τον Παππά Γρηγόριο, Περιβαλλοντολόγος, δημοτικοί υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ
1. Παππάς Παναγιώτης, Δημ.Συμβ., με αναπληρωτή του τον επίσης Δ. Σ. Καλόγηρο Βασίλειο
2. Μούσιος Σπυρίδων, Πρόεδρος Τοπ. Κοιν. ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ
3. Κολιούση Χριστίνα, πτυχ. Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, με αναπληρωτή της τον Παππά Γρηγόριο, Περιβαλλοντολόγος, δημοτικοί υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
1. Παππάς Παναγιώτης, Δημ.Συμβ., με αναπληρωτή του τον επίσης Δ. Σ. Καλόγηρο Βασίλειο
2. Κώτση Χρυσούλα, Πρόεδρος Τοπ. Κοιν. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
3. Κολιούση Χριστίνα, πτυχ. Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, με αναπληρωτή της τον Παππά Γρηγόριο, Περιβαλλοντολόγος, δημοτικοί υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΞΗΡΟΛΟΦΟΥ
1. Παππάς Παναγιώτης, Δημ.Συμβ., με αναπληρωτή του τον επίσης Δ. Σ. Καλόγηρο Βασίλειο
2. Γαρίδης Βασίλειος, Πρόεδρος Τοπ. Κοιν. ΞΗΡΟΛΟΦΟΥ
3. Κολιούση Χριστίνα, πτυχ. Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, με αναπληρωτή της τον Παππά Γρηγόριο, Περιβαλλοντολόγος, δημοτικοί υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
1. Παππάς Παναγιώτης, Δημ.Συμβ., με αναπληρωτή του τον επίσης Δ. Σ. Καλόγηρο Βασίλειο
2. Σωτηρίου Νικόλαος, Πρόεδρος Τοπ. Κοιν. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
3. Κολιούση Χριστίνα, πτυχ. Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, με αναπληρωτή της τον Παππά Γρηγόριο, Περιβαλλοντολόγος, δημοτικοί υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
1. Παππάς Παναγιώτης, Δημ.Συμβ., με αναπληρωτή του τον επίσης Δ. Σ. Καλόγηρο Βασίλειο
2. Αποστόλου Αντώνιος, Πρόεδρος Τοπ. Κοιν. ΠΕΝΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
3. Κολιούση Χριστίνα, πτυχ. Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, με αναπληρωτή της τον Παππά Γρηγόριο, Περιβαλλοντολόγος, δημοτικοί υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΟΥΣΙΟΥ
1. Παππάς Παναγιώτης, Δημ.Συμβ., με αναπληρωτή του τον επίσης Δ. Σ. Καλόγηρο Βασίλειο
2. Χόβολου Κωνσταντίνα, Πρόεδρος Τοπ. Κοιν. ΠΕΤΟΥΣΙΟΥ
3. Κολιούση Χριστίνα, πτυχ. Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, με αναπληρωτή της τον Παππά Γρηγόριο, Περιβαλλοντολόγος, δημοτικοί υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣΑΣ
1. Παππάς Παναγιώτης, Δημ.Συμβ., με αναπληρωτή του τον επίσης Δ. Σ. Καλόγηρο Βασίλειο
2. Τζώρτζης Ιωάννης, Πρόεδρος Τοπ. Κοιν. ΠΕΤΡΟΒΙΤΣΑΣ
3. Κολιούση Χριστίνα, πτυχ. Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, με αναπληρωτή της τον Παππά Γρηγόριο, Περιβαλλοντολόγος, δημοτικοί υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΚΩΤΗΣ
1. Παππάς Παναγιώτης, Δημ.Συμβ., με αναπληρωτή του τον επίσης Δ. Σ. Καλόγηρο Βασίλειο
2. Αηδόνης Γεώργιος, Πρόεδρος Τοπ. Κοιν. ΠΛΑΚΩΤΗΣ
3. Κολιούση Χριστίνα, πτυχ. Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, με αναπληρωτή της τον Παππά Γρηγόριο, Περιβαλλοντολόγος, δημοτικοί υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ
1. Παππάς Παναγιώτης, Δημ.Συμβ., με αναπληρωτή του τον επίσης Δ. Σ. Καλόγηρο Βασίλειο
2. Μαρτίνης Γεώργιος, Πρόεδρος Τοπ. Κοιν. ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ
3. Κολιούση Χριστίνα, πτυχ. Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, με αναπληρωτή της τον Παππά Γρηγόριο, Περιβαλλοντολόγος, δημοτικοί υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
1. Παππάς Παναγιώτης, Δημ.Συμβ., με αναπληρωτή του τον επίσης Δ. Σ. Καλόγηρο Βασίλειο
2. Τσιώτας Γεώργιος, Πρόεδρος Τοπ. Κοιν. ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
3. Κολιούση Χριστίνα, πτυχ. Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, με αναπληρωτή της τον Παππά Γρηγόριο, Περιβαλλοντολόγος, δημοτικοί υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1. Παππάς Παναγιώτης, Δημ.Συμβ., με αναπληρωτή του τον επίσης Δ. Σ. Καλόγηρο Βασίλειο
2. Πάσχος Σπυρίδων, Πρόεδρος Τοπ. Κοιν. ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3. Κολιούση Χριστίνα, πτυχ. Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, με αναπληρωτή της τον Παππά Γρηγόριο, Περιβαλλοντολόγος, δημοτικοί υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΝΙΔΑΣ
1. Παππάς Παναγιώτης, Δημ.Συμβ., με αναπληρωτή του τον επίσης Δ. Σ. Καλόγηρο Βασίλειο
2. Τόκας Άγγελος, Πρόεδρος Τοπ. Κοιν. ΣΑΜΟΝΙΔΑΣ
3. Κολιούση Χριστίνα, πτυχ. Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, με αναπληρωτή της τον Παππά Γρηγόριο, Περιβαλλοντολόγος, δημοτικοί υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΒΑΣΤΟΥ
1. Παππάς Παναγιώτης, Δημ.Συμβ., με αναπληρωτή του τον επίσης Δ. Σ. Καλόγηρο Βασίλειο
2. Τάχιας Ηλίας, Πρόεδρος Τοπ. Κοιν. ΣΕΒΑΣΤΟΥ
3. Κολιούση Χριστίνα, πτυχ. Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, με αναπληρωτή της τον Παππά Γρηγόριο, Περιβαλλοντολόγος, δημοτικοί υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ
1. Παππάς Παναγιώτης, Δημ.Συμβ., με αναπληρωτή του τον επίσης Δ. Σ. Καλόγηρο Βασίλειο
2. Χαντζάρας Ιωάννης, Πρόεδρος Τοπ. Κοιν. ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ
3. Κολιούση Χριστίνα, πτυχ. Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, με αναπληρωτή της τον Παππά Γρηγόριο, Περιβαλλοντολόγος, δημοτικοί υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΣΑΓΓΑΡΙΟΥ
1. Παππάς Παναγιώτης, Δημ.Συμβ., με αναπληρωτή του τον επίσης Δ. Σ. Καλόγηρο Βασίλειο
2. Ζαχαριάς Βασίλειος, Πρόεδρος Τοπ. Κοιν. ΤΣΑΓΓΑΡΙΟΥ
3. Κολιούση Χριστίνα, πτυχ. Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, με αναπληρωτή της τον Παππά Γρηγόριο, Περιβαλλοντολόγος, δημοτικοί υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΡΟΣΥΝΗΣ
1. Παππάς Παναγιώτης, Δημ.Συμβ., με αναπληρωτή του τον επίσης Δ. Σ. Καλόγηρο Βασίλειο
2. Μπίνας Ιωάννης, Πρόεδρος Τοπ. Κοιν. ΦΡΟΣΥΝΗΣ
3. Κολιούση Χριστίνα, πτυχ. Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, με αναπληρωτή της τον Παππά Γρηγόριο, Περιβαλλοντολόγος, δημοτικοί υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΟΪΚΑΣ
1. Παππάς Παναγιώτης, Δημ.Συμβ., με αναπληρωτή του τον επίσης Δ. Σ. Καλόγηρο Βασίλειο
2. Σπύρου Χαράλαμπος, Πρόεδρος Τοπ. Κοιν. ΧΟΪΚΑΣ
3. Κολιούση Χριστίνα, πτυχ. Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, με αναπληρωτή της τον Παππά Γρηγόριο, Περιβαλλοντολόγος, δημοτικοί υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ
1. Παππάς Παναγιώτης, Δημ.Συμβ., με αναπληρωτή του τον επίσης Δ. Σ. Καλόγηρο Βασίλειο
2. Γαλανόπουλος Σπυρίδων, Πρόεδρος Τοπ. Κοιν. ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ
3. Κολιούση Χριστίνα, πτυχ. Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, με αναπληρωτή της τον Παππά Γρηγόριο, Περιβαλλοντολόγος, δημοτικοί υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΨΑΚΑΣ
1. Παππάς Παναγιώτης, Δημ.Συμβ., με αναπληρωτή του τον επίσης Δ. Σ. Καλόγηρο Βασίλειο
2. Τσιάκος Σπυρίδων, Πρόεδρος Τοπ. Κοιν. ΨΑΚΑΣ
3. Κολιούση Χριστίνα, πτυχ. Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, με αναπληρωτή της τον Παππά Γρηγόριο, Περιβαλλοντολόγος, δημοτικοί υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!