Στον Γαλατά και το Μεγάλο Σάββατο η λαϊκή αγορά της Παραμυθιάς

Ανακοίνωση

Σας κάνουμε γνωστό ότι τις 18 Απριλίου 2020, ημέρα M. Σάββατο, θα λειτουργήσει η Δημοτική Λαϊκή Παραμυθιάς στην θέση Γαλατά, όπου μπορούν να εφαρμοστούν όλα τα μέτρα προφύλαξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις περί κορωνοϊού. Θα συμμετέχουν μόνο οι παραγωγοί – έμποροι αγροτικών προϊόντων.

Παρακαλούνται οι πωλητές και το καταναλωτικό κοινό να εφαρμόσουν πιστά όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προφύλαξης.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!