3 θέσεις κενωθέντων περιπτέρων σε Γαρδίκι και Γλυκή

Η οικονομική επιτροπή θα καθορίσει τους όρους εκμίσθωσης με δημοπρασία

Τις τρεις θέσεις κενωθέντων περιπτέρων, σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, σε Γαρδίκι (2) και Γλυκή (1), καθόρισε ο δήμος Σουλίου.

Το ποσοστό 30% επί του συνόλου των κενωθέντων περιπτέρων που θα παραχωρηθεί στις κατηγορίες των προσώπων ΑΜΕΑ, Πολύτεκνοι, Πολεμιστές Κύπρου, (μετά τη διενέργεια της σχετικής κλήρωσης ), κληρώθηκε σε περίπτερο που βρίσκεται
στο Γαρδίκι στην διασταύρωση με τον Μανδρότοπο.

Η οικονομική επιτροπή θα καθορίσει τους όρους εκμίσθωσης με δημοπρασία και την τιμή εκκίνησης του καταβλητέου
μισθώματος και λοιπούς όρους διακήρυξης για την εκμίσθωση-παραχώρηση του υπολοίπου ποσοστού 70% σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δημοπρασιών προς εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων (π.δ.270/81) αποκλεισμένης της δυνατότητας απευθείας παραχώρησης αυτών.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!