Μπαράζ παρεμβάσεων από το επιμελητήριο Θεσπρωτίας για την στήριξη της επιχειρηματικότητας

Ανακοίνωση

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ενημερώνει πως από το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης έως και σήμερα, παρακολουθεί τις εξελίξεις και εκτός από την ενημέρωση που παρέχει στο σύνολο των μελών του, παρεμβαίνει όπου κρίνεται απαραίτητο, τόσο για την βελτίωση των μέτρων στήριξης, όσο και για την παροχή λύσεων και σε λοιπά ζητήματα επιχειρηματικότητας.

Πρόσφατη παρέμβαση η επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπου θέσαμε το ζήτημα της αποζημίωσης ειδικού σκοπού 800€ για την ενίσχυση και των νεοσύστατων επιχειρήσεων (με έναρξη από το 2019 έως και τον Φεβρουάριο του 2020) καθώς από την σχετική Υπουργική Απόφαση προέκυπτε Μη δυνατότητα ένταξής τους στο μέτρο.

Χθες 22.04.2020 εκδόθηκε σχετική διευκρινιστική εγκύκλιος από την ΑΑΔΕ σύμφωνα με την οποία τυγχάνουν της ανωτέρω ενίσχυσης και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Επιπλέον με επιστολή προς τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιο για Δημόσιες Επενδύσεις και ΕΣΠΑ, θέσαμε το ζήτημα της προσκόμισης δικαιολογητικών για την τελική εκταμίευση σε προγράμματα χρηματοδότησης, όπου προβλεπόταν η προσκόμιση πιστοποιητικών Πρωτοδικείου, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η καταβολή της χρηματοδότησης στους δικαιούχους των δράσεων.

Για το ανωτέρω η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ανακοίνωσε ότι διευκολύνεται η διαδικασία και θεωρείται αποδεκτή η υποβολή, αντί των πιστοποιητικών Πρωτοδικείου, του Γενικού Πιστοποιητικού του ΓΕΜΗ, καθώς επίσης και η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης με γνήσιο υπογραφής ή από το gov.gr, που βεβαιώνει την ορθότητα και εγκυρότητα των στοιχείων του Πιστοποιητικού του ΓΕΜΗ και η υποχρέωση για την αποστολή των πιστοποιητικών Πρωτοδικείου με την λήξη των μέτρων και τη λειτουργία των Πρωτοδικείων.

Επίσης, με την υποβολή αιτήματος αλλά και την δυναμική κινητοποίηση τομέων των αρμόδιων Υπουργείων για την παράταση του χρόνου ανανέωσης των Αδειών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, εντάχθηκε την τελευταία ημέρα της προθεσμίας παράγραφος στην ΠΝΠ 31.03.2020 για 3μηνη παράταση έως 30.06.2020.

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας δηλώνει παρόν και σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία για τον τόπο μας, και θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις επεμβαίνοντας στοχευμένα προς όφελος της επιχειρηματικότητας.

Εκ της Διοικήσεως
Του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας

In this article

Join the Conversation