Πως επηρεάζει το νέο περιβαλλοντικό νομοσχέδιο, τις ενδεχόμενες τοπικές εξορύξεις πετρελαίου

Τα 2 σημαντικότερα άρθρα

Με αλλαγές και ορισμένες προσθήκες της τελευταίας στιγμής, που ενσωματώθηκαν μετά τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν κατά τη δημόσια διαβούλευση, κατατέθηκε στη Βουλή και θα συζητηθεί αύριο Δευτέρα 4 Μαΐου, το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο του υπουργείου Ενέργειας-Περιβάλλοντος, το οποίο περιλαμβάνει σημαντικές ρυθμίσεις για τις πολεοδομικές διαδικασίες, για τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις έργων και επενδύσεων και για τις προστατευόμενες περιοχές Natura.

Το προωθούμενο προς ψήφιση νομοσχέδιο φέρει τον τίτλο “Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις” και  σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας-Περιβάλλοντος Κωστή Χατζηδάκη, με το νομοσχέδιο εκσυγχρονίζεται η περιβαλλοντική νομοθεσία, ενώ αναδεικνύεται ο φυσικός πλούτος της χώρας.

Την ίδια ώρα πάντως, το νομοσχέδιο έχει πυροδοτήσει αντιδράσεις από περιβαλλοντικούς φορείς, οι οποίες σε σχέση με την σημερινή κατάσταση στον δήμο Σουλίου άλλα και σε άλλες περιοχές της Ηπείρου (που βρίσκεται σε εξέλιξη η ερεύνα για υδρογονάνθρακες),  επικεντρώνονται σε 2 άρθρα:

Άρθρο 44.  Eπιτρέπει να γίνουν έρευνες και εξορύξεις υδρογονανθράκων σε προστατευόμενες περιοχές. Για πρώτη φορά αλλάζει όλη η περιβαλλοντική νομοθεσία και de facto επιτρέπει τις εξορύξεις και μάλιστα υδρογονανθράκων σε προστατευόμενες περιοχές.

Άρθρο 110. H διάταξη, αφαιρεί από τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, τους δήμους δηλαδή, το δικαίωμα να έχουν γνώμη πάνω σε αυτές τις έρευνες και τις εξορύξεις υδρογονανθράκων στις δημοτικές τους εκτάσεις.

Με λίγα λόγια, αν και εφόσον υπάρξουν ενδείξεις ύπαρξης πετρελαίου, μετά από τις έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στον δήμο Σουλίου (οι μελέτες των αποτελεσμάτων αναμένονται τέλη του 2020 αρχές του 2021), και στα στοιχειά δείχνουν πως υπάρχουν οι συνθήκες για εξόρυξη, τότε δεν θα υπάρξει καμιά γνωμοδότηση της δημοτικής αρχής, ενώ θα μπορούν να πραγματοποιηθούν εξορύξεις, σε περιοχές natura.

Τα αποτελέσματα της σεισμικής έρευνας που ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο αξιολογεί η κοινοπραξία Repsol – Energean. Η σεισμική έρευνα κάλυψε όλη την έκταση στο οικόπεδο –νομούς Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας – που έχει παραχωρηθεί για την έρευνα υδρογονανθράκων.

Έτσι αν τελικά μπει ερευνητικό γεωτρύπανο στην Ήπειρο αυτό θα γίνει μετά το 2021 καθώς αφενός θα πρέπει να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και αφετέρου, αν οι ενδείξεις είναι θετικές να εκπονηθεί νέα περιβαλλοντική μελέτη με τους νέους ορους του νέου νομοσχεδίου.

Τι προβλέπει γενικά το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο:
– Αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου για περιοχές Natura
– Μείωση του χρόνου περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων
– Θέσπιση αποκλειστικών προθεσμιών για τα αιτήματα αδειοδότησης.

Επίσης:
– Ενεργοποιείται ο θεσμός των ιδιωτών πιστοποιημένων αξιολογητών.
– Επεκτείνεται η ισχύς της περιβαλλοντικής άδειας από 10 στα 15 χρόνια.
– Προβλέπεται η έκδοση ενιαίας άδειας με ενσωματωμένους περιβαλλοντικούς όρους μετά τη δημιουργία της κατάλληλης τεχνικής υποδομής.
– Καταργείται η άδεια παραγωγής για τις ΑΠΕ και αντικαθίσταται από Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας μετά από αυτοποιημένη διαδικασία ελέγχου.
– Προβλέπεται ότι οι αιτήσεις για την έκδοση βεβαιώσεων θα υποβάλλονται 3 φορές το χρόνο και οι βεβαιώσεις θα ισχύουν για 25 χρόνια με την προϋπόθεση ότι ο επενδυτής θα προχωρά σε επενδύσεις.
– Τα αιτήματα για χορήγηση άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ μέχρι τον Ιούνιο 2018 θα αξιολογούνται με το παλιό θεσμικό πλαίσιο για την έκδοση ή μη της άδειας.
– Τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί από τον Σεπτέμβριο του 2018 και μετά θα εξετάζονται με το νέο θεσμικό πλαίσιο.
– Καταργείται το τέλος διατήρησης αδειών παραγωγής ενώ εισάγεται τέλος για την έκδοση Βεβαίωσης Παραγωγού.
– Αυξάνεται το όριο απαλλαγής για την περιβαλλοντική αδειοδότηση φωτοβολταϊκών σταθμών από 0,5 MW στο 1 MW.
– Ορίζεται περιβαλλοντική απαλλαγή για αιολικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής μέχρι 60 KW και για υβριδικούς σταθμούς μέχρι 100 KW.
– Eπεκτείνεται το έργο Διασύνδεσης Ελλάδας Ιταλίας με τον αγωγό φυσικού αερίου IGI Poseidon ώστε να περιλαμβάνει την διασύνδεση με τον αγωγό EastMed.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!