Εθελοντική αιμοδοσία από το σύλλογο εργαζομένων ΟΤΑ

Την Τρίτη στο δημαρχείο Ηγουμεντιτσας


error: Content is protected !!