Δήμος Σουλίου | Στηρίζουμε την Τοπική Αγορά – επιλέγουμε καταστήματα του δήμου μας για τις αγορές

Συμβάλουμε στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μας και κυρίως προστατεύουμε τους ίδιους τους επιχειρηματίες και τους ιδιωτικούς υπαλλήλους να έχουν δουλειά στον τόπο τους

Στηρίζουμε την Τοπική Αγορά και τα τοπικά προϊόντα – Συμβάλλουμε στην ανάπτυξη του τόπου μας.

Είναι σημαντικό με κάθε τρόπο να στηρίζουμε την ντόπια κοινωνία και οικονομία είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε ως καταναλωτικό κοινό. Διότι η μικρή επιχείρηση ήταν και είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας του τόπου μας.

Επιλέγοντας να ψωνίζουμε από την τοπική αγορά επιτυγχάνουμε:
– την στήριξη της επιχειρηματικότητας,
– την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μας,
– και κυρίως προστατεύουμε τους ίδιους τους επιχειρηματίες και τους ιδιωτικούς υπαλλήλους να έχουν δουλειά στον τόπο τους

Ευχαριστούμε τον Λάμπρο Παππά για την παραχώρηση της φωτογραφίας

In this article

Join the Conversation