Σε εξέλιξη η αποκατάσταση του πρ. δημοτικού σχολείου Καρβουναρίου | Φωτογραφίες

Τι περιλαμβάνει το έργο

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι εργασίες αποκατάστασης και άρσης επικινδυνότητας πρώην δημοτικού σχολείου Καρβουναρίου με τις παρεμβάσεις που πραγματοποιούντε στην στέγη του κτηρίου.

Για το έργο έχει υπογράφει σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του δήμου Σουλίου και της περιφέρειας Ηπείρου, με την περιφέρεια να είναι ο φορέας υλοποίησης και με τον προϋπολογισμό να ανέρχεται στο ποσό των 200.000€, ενώ οι πόροι χρηματοδότησης προέρχονται  από τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με  τίτλο “Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019.”

Τι περιλαμβάνει το έργο:

Α. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΔΟΜΗΣ
– Κατασκευή υποθεμελίωσης στην βόρεια πλευρά του κτιρίου
– Καθαίρεση δαπέδου, εκσκαφή τάφρου για την κατασκευή ενισχυμένης ζώνης από οπλισμένο σκυρόδεμα στη στάθμη της θεμελίωσης
– Αποκατάσταση ρηγματωμένων τμημάτων της εξωτερικής λιθοδομής
– Καθαίρεση αρμολογημάτων της λιθοδομής, υδροβολή όψεων λιθοδομής και αρμολόγημα λιθοδομών
– Εφαρμογή υδραυλικών ενεμάτων
– Κατασκευή λίθινων υποστυλωμάτων στο χώρο της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και δημιουργία μεταλλικού φορέα ενίσχυσης
– Καθαίρεση υφιστάμενου σενάζ στην τελική στάθμη της λιθοδομής και κατασκευή νέου κρυφού μπατικού σενάζ

Β. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ.
– Καθαίρεση των επιστεγάσεων με κεραμίδια
– Αποξήλωση σανιδώματος και των ξύλινων στοιχείων των ζευκτών της στέγης
– Κατασκευή νέου ξύλινου φορέα της στέγης ίδιας μορφής με την παλιά
– Επικεράμωση στέγης με ρωμαϊκά κεραμίδια
– Τοποθέτηση υδρορροών

In this article

Join the Conversation