Το επιμελητήριο για τις πρόσθετες αποφάσεις και οδηγίες σχετικά με την λειτουργία των επιχειρήσεων

Για τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος

To επιμελητήριο Θεσπρωτίας ενημερώνει για τις αποφάσεις και οδηγίες σχετικά με την λειτουργία των επιχειρήσεων και παράλληλα παραθέτουμε συνοπτικά παρακάτω σημαντικά σημεία αυτών.

1) «Σχέδιο σταδιακής αποκλιμάκωσης των περιοριστικών μέτρων, που αφορά τις ημερομηνίες 18 & 25 Μαΐου.»  Για τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, δίνονται πληροφορίες από την σελίδα 12 του συνημμένου.

2) «Απόφαση για προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων» ( Αναλυτικά εδώ: ΦΕΚ 1868/Β/17.05.2020)

Επισημάνσεις:

Άρθρο 1
Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων: Αναφέρονται οι δραστηριότητες των οποίων η απαγόρευση λειτουργίας ισχύει από 18.05.2020 έως 24.05.2020 (σελίδα 19224 έως 19225)

Άρθρο 4
Ειδικότεροι κανόνες εφαρμογής για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις:
1. Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και των επιχειρήσεων του άρθρου 1 εντός των λιμανιών και των αεροδρομίων της Χώρας
2. Δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που τελούν σε αναστολή λειτουργίας (σελίδα 19225 έως 19226)

3) «Απόφαση για τήρηση αποστάσεων» (Αναλυτικά εδώ: ΦΕΚ 1869/Β/17.05.2020)

Επισημάνσεις:

Άρθρο 1
Δείτε τους Κανόνες λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων:
Αναφέρονται οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων και ο πληθυσμός ατόμων ανά τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας καταστήματος.
Στους χώρους γραφείων, διοικητικών υπηρεσιών και άλλων υπηρεσιών των ιδιωτικών επιχειρήσεων πάσης φύσεως που παραμένουν σε λειτουργία, τηρείται ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των εργαζομένων. (σελίδα 19232 έως 19239)

Άρθρο 2
Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων – Κυρώσεις:
1. Στις επιχειρήσεις που δεν τηρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 1, επιβάλλεται, ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο από 1.000 έως 100.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από 15 έως 90 ημέρες.
2. Στην περίπτωση εργαζομένων που δεν τηρούν τους κανόνες του άρθρου 1, επιβάλλεται στην επιχείρηση για κάθε παράβαση, διοικητικό ρόστιμο 150 ευρώ.
3. Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες του άρθρου 1, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ.

Δηλαδή:
– Μη τήρηση κανόνων από την επιχείρηση επιβάλλονται πρόστιμα από 1.000€ έως 100.000€ και αναστολή λειτουργίας από 15 έως 90 ημέρες.
– Μη τήρηση κανόνων από υπάλληλους επιβάλλεται πρόστιμο 150€ στην επιχείρηση.
– Μη τήρηση κανόνων από πελάτες επιβάλλεται πρόστιμο 150€ στον πελάτη. (σελίδα 19240 έως 19245)

Άρθρο 3
Μέτρα προστασίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς:
Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής των μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς και εντός των οχημάτων και των συρμών, το προσωπικό και οι επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας. Η υποχρέωση ισχύει επίσης για τον οδηγό και τους επιβάτες επιβατηγών οχημάτων δημόσιας χρήσης.
Για κάθε παράβαση των ανωτέρω επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ. (σελίδα 19245)

Άρθρο 4
Μέτρα προστασίας σε επιβατηγά οχήματα, δημόσιας χρήσης και ιδιωτικής χρήσης με οδηγό.
Για επιβατηγά οχήματα με οδηγό μέχρι 7 θέσεων, επιτρέπεται η μεταφορά 2 επιβατών, πλέον του οδηγού.
Για επιβατηγά οχήματα 8 ή 9 θέσεων, επιτρέπεται η μεταφορά 3 επιβατών πλέον του οδηγού.
Επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση η υπέρβαση του ορίου επιβατών, εφόσον στο όχημα επιβαίνουν, πέραν του οδηγού, μόνο γονείς με τα ανήλικα τέκνα τους.
Είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας, τόσο από τους επιβάτες, όσο και από τον οδηγό.
Για κάθε παράβαση επιβάλλεται, διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ, τόσο στον οδηγό του οχήματος, όσο και στους επιβάτες. (σελίδα 19245)

Άρθρο 6
Μέτρα προστασίας στις μετακινήσεις με λεωφορεία δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης.
1. Σε όλα τα λεωφορεία δημόσιας χρήσης, σε ιδιωτικής χρήσης, καθώς και στα δημοτικής συγκοινωνίας, επιτρέπεται η μεταφορά επιβατών μέχρι πλήρωσης ποσοστού 50% του προβλεπόμενου μέγιστου αριθμού μεταφερόμενων επιβατών ανά όχημα.
2. Για κάθε παράβαση επιβάλλεται σε κάθε επιβάτη, καθώς και στον οδηγό του οχήματος, διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ.
3. Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής, καθώς και εντός των οχημάτων, το προσωπικό και οι επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας. Για κάθε παράβαση επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ. (σελίδα 19246)

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!