Όταν το δημοτικό σχολείο Ποταμιάς είχε 150 μαθητές

Με μαθητές απο τα γύρω χωρία καθώς και σκηνίτες κτηνοτρόφους

Ήταν το 1947, όταν το δημοτικό σχολείο Ποταμιάς έσφυζε από ζωή.

Περίπου 150 μαθητές και μαθήτριες φοιτούσαν στο δημοτικό σχολείο, από την Ποταμιά, την σημερινή Γλυκή και τα γύρω χωριά Σκάνδαλο, Μανδρότοπο, Βουβοπόταμο καθώς και σκηνίτες κτηνοτρόφοι

Ο αριθμός ήταν τόσο μεγάλος που ανα διαστήματα ως διδακτήριο χρησιμοποιούσαν ο νάρθηκας της εκκλησίας, καθώς και το εσωτερικό της.

Στην φωτογραφία απεικονίζονται μαθητές και μαθήτριες στο δημοτικό σχολείο Ποταμιάς, μαζί με το δάσκαλο και Διευθυντή Μιχαήλ Χρ. Αθανασίου. Η φωτογραφία ειναι απο το ιστορικό αρχείο Παραμυθιάς

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!