Στο Γαλατά μεχρι το τέλος του Μαΐου η λαϊκή αγορά Παραμυθιάς

Ανακοίνωση του δήμου Σουλίου

Στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας της Λαϊκής-Δημοτικής Αγοράς Παραμυθιάς, η οποία λειτουργεί εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σουλίου, έχοντας ως φορέας λειτουργίας και με βάση την Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οι.23451-07-04-2020 (ΦΕΚ Β’1210)  την υποχρέωση να διασφαλίσουμε τις κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας  και να εξασφαλίσουμε την επάρκεια των αγαθών, την ασφαλή πρόσβαση  των καταναλωτών  και την υγιεινή των χώρων,  και λαμβάνοντας υπόψη την ΚΥΑ Δ1α/Γ/Π.Οικ.27805/30/4/2020 (ΦΕΚ Β /1610), σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η προσωρινή απαγόρευσης λειτουργίας και κανόνες λειτουργίας κλάδων λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 4497/2017 για χρονικό διάστημα  από 30.4.2020 έως και 31.5.2020  για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας  προς περιορισμό της διασποράς  του κορωνοϊού Covid 19  και  προκειμένου να εξασφαλίσουμε την δραστηριοποίηση όλων των παραγωγών και όλων των εμπόρων που δικαιούνται να συμμετέχουν σ΄αυτή, σας κάνουμε γνωστό ότι, η Λαϊκή Αγορά Παραμυθιάς θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι την 31/5/2020 στην θέση «ΓΑΛΑΤΑ», όπου μπορούν να εφαρμοστούν όλα τα μέτρα προφύλαξης και  ειδικότερα η απαιτούμενη  απόσταση των πέντε μέτρων  μεταξύ των πάγκων των πωλητών, με τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ελεύθερο από αντικείμενα.

Υπενθυμίζουμε στους συμμετέχοντες πωλητές, παραγωγούς  και επαγγελματίες, ότι υποχρεούνται να τηρούν απαρέγκλιτα τα απαραίτητα  μέτρα ατομικής και συλλογικής προστασίας, καθώς και την αποφυγή συγχρωτισμού των καταναλωτών  για την αντιμετώπιση διάδοσης του κορωναϊού  Covid 19.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!