Απο την Τρίτη οι αιτήσεις για τις 16 θέσεις στην βοήθεια στο σπιτι του δήμου Σουλίου

Εκδόθηκε η προκήρυξη

Εκδόθηκε η 4Κ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 15/18.5.2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 2.909 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, για την εξυπηρέτηση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη.

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων:

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία, όπως αναφέρει το ΑΣΕΠ, έχει ως ακολούθως:

  • Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 2 Ιουνίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 17 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.
  • Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 18 Ιουνίου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 3 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Ο Δήμος Σουλίου συμμετέχει στην προκήρυξη με τις παρακάτω ειδικότητες:

1. ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
2. ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1
3. ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 4
4. ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
5. ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
6. ΥΕ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 6
In this article

Join the Conversation