95.000€ στον δήμο Σουλίου για την υγειονομική κρίση. 496.000€ στην Θεσπρωτία

Δημοσιεύτηκε στην διαύγεια η απόφαση.

Η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για την έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της χώρας με το ποσό των 75 εκ. ευρώ για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών που δημιούργησε η υγειονομική κρίση αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» σήμερα το πρωί.

Στον δημο Σουλίου αντιστοιχούν  94.172,58€, ενω συνολικά στην Θεσπρωτία το ποσο φτάνει τις 496.000€ (δήμος Ηγουμενίτσας 299.563,88€ και δήμος Φιλιατών 102.019,14€).

Η κατανομή του συνολικού ποσού ανά Δήμο γίνεται σε χρέωση των λογαριασμών του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρούνται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και ειδικότερα

α) για το ποσό των 50.000.000,00 € από τον λογαριασμό με τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κλπ.» και
β) για το ποσό των 25.000.000,00 € από τον λογαριασμό με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων» (Νο 33-05-0098).

In this article

Join the Conversation