Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων απο το επιμελητήριο Θεσπρωτίας

Το αντικείμενο. 5€ ανα ώρα στους συμμετέχοντες

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, ενημερώνει ότι αρχίζει η υλοποίηση του Έργου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, με τίτλο «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ψηφιακών Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα».

Αναλυτικότερα:
• Ωφελούμενοι του Έργου θα είναι 15.000 εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.
• Αντικείμενο του έργου, είναι η συμβουλευτική υποστήριξη των εργαζομένων, η παρακολούθηση στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης, διάρκειας 100 ωρών, και η πιστοποίησή τους, μετά από εξετάσεις, στις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες, σύμφωνα με το Πρότυπο ISO / IEC 17024.
• Στους συμμετέχοντες, που θα ολοκληρώσουν τις παραπάνω διαδικασίες, θα καταβληθεί εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης που ανέρχεται στο μικτό ποσό των πέντε ευρώ (5,00 € / ώρα παρακολούθησης).

Τα προγράμματα κατάρτισης \ πιστοποίησης είναι τα εξής:
1. Βασικές Δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ
2. Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών Κινητών Συσκευών
3. Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
4. Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων
5. Τεχνικό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων
6. Τεχνικός Ασφαλείας Συστημάτων Πληροφορικής
7. Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων social media marketing
8. Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου ( e-commerce)

Αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα καθώς και η ηλεκτρονική φόρμα της αίτησης συμμετοχής περιέχονται στην ειδική ιστοσελίδα 109.uhc.gr.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι την συμπλήρωση των θέσεων.

In this article

Join the Conversation