Επιστολή του προέδρου του Δ.Σ.Θ. προς τους βουλευτές Θεσπρωτίας για την αποζημίωση των 800€

Για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο