Δημοπρασία για την εκμίσθωση περιπτέρου στην Γλυκή

Στις 10 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα από 11.00 π.μ μέχρι 12.00 στο δημαρχείο Παραμυθιάς

Σε δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του περιπτέρου στη Γλυκή, προχωρά ο δήμος Σουλίου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 10 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα από 11.00 π.μ μέχρι 12.00 π.μ.

Η εκμίσθωση θα γίνει μετά από πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 192 N. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), του Π.Δ. 270/1981 του άρθρου άρθρο 72 παρ.1 περ. Ε΄ του Ν. 3852/2010 , του Π.Δ.34/1995 και του Ν.4093/2012 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 76 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 43 Α΄14-4-2014 ) και θα διεξαχθεί στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου στο δημαρχείο Παραμυθιάς.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της επιτροπής που έχει οριστεί με την αριθ.4/2020 απόφαση του Δ.Σ.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται καθημερινά και ώρες 08:00–14:00 στα γραφεία του Δήμου Σουλίου (κ. Τσάκου 2666360113).

In this article

Join the Conversation