Σούλι Παραμυθιάς | Συλλυπητήριο μήνυμα για την απώλεια του Παντελή Παπαδιώτη

.