Η Κυβέρνηση του Κυριάκου (Κίτσου) Τζαβέλλα

Τα σημαντικότερα ζητήματα για την κυβέρνηση ήταν η καταστολή των αντάρτικων και ληστρικών κινημάτων και η επιτυχής διαχείριση του «επεισοδίου Μουσούρου», διπλωματικού επεισοδίου Τουρκίας-Ελλάδας.

Η Κυβέρνηση Κυριάκου (Κίτσου) Τζαβέλλα του 1847 ήταν διάδοχη της κυβερνήσεως του κυβέρνησης του Ιωάννη Κωλέττη μετά τον θάνατο του τελευταίου, διορισμένη από τον βασιλιά Όθωνα, ο οποίος προέκρινε για την θέση του πρωθυπουργού, τον υπασπιστή του και υπουργό των Στρατιωτικών, Κίτσο Τζαβέλλα.

Σύνθεση υπουργικού συμβουλίου:

– Πρωθυπουργός: Κυριάκος Τζαβέλλας
– Επί των Εξωτερικών και του Βασιλικού Οίκου γραμματεύς της Επικράτειας: Γεώργιος Γλαράκης
– Επί των Εσωτερικών γραμματεύς της Επικράτειας: Ρήγας Παλαμήδης
– Επί των Οικονομικών γραμματεύς της Επικράτειας: Νικόλαος Κορφιωτάκης
– Επί των Στρατιωτικών γραμματεύς της Επικράτειας: Κίτσος Τζαβέλλας
– Επί της Δικαιοσύνης γραμματεύς της Επικράτειας: Κωνσταντίνος Θ. Κολοκοτρώνης
– Επί των Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως γραμματεύς της Επικράτειας: Γεώργιος Γλαράκης
– Επί των Ναυτικών γραμματεύς της Επικράτειας: Δημήτριος Βούλγαρης

Τα σημαντικότερα ζητήματα της περιόδου για την κυβέρνηση ήταν η καταστολή των κατά τόπους αντάρτικων και ληστρικών κινημάτων, που λυμαίνονταν την ύπαιθρο, και η επιτυχής διαχείριση του «επεισοδίου Μουσούρου», διπλωματικού επεισοδίου Τουρκίας-Ελλάδας.

Τα κυβερνητικά στρατεύματα κατάφεραν να εξουδετερώσουν αντάρτικα σώματα και το «Επεισόδιο Μουσούρου», έληξε με τουρκική διπλωματική νίκη.

Ο Πρωθυπουργός Κίτσος Τζαβέλας, ηλθε σε αντιπαράθεση με τον υπουργό Οικονομικών Νικόλαο Κορφιωτάκη και στις 8 Μαρτίου 1848 παραιτήθηκε παρότι διέθετε την αμέριστη υποστήριξη του βασιλιά Όθωνα. Μετά την παραίτηση ο  Όθωνας αντικατέστησε την Κυβέρνηση με την εξωκοινοβουλευτική κυβέρνηση του Γεώργιου Κουντουριώτη

Το 1849 ο Κίτσος Τζαβέλας διορίσθηκε για μικρό διάστημα Υπουργός των Στρατιωτικών στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Κανάρη.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!