Συνεχίζει στον Γαλατά η λαϊκή αγορά της Παραμυθιάς

Ανακοίνωση

Στα πλαίσια  της εύρυθμης λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Παραμυθιάς, η οποία λειτουργεί εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σουλίου, έχοντας ως φορέας λειτουργίας και με βάση  την Κ.Υ.Α . Δ1α/ΓΠ.οι.23451-07-04-2020 (ΦΕΚ Β’1210), την υποχρέωση να διασφαλίσουμε τις κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας  και να εξασφαλίσουμε την επάρκεια των αγαθών, την ασφαλή πρόσβαση  των καταναλωτών  και την υγιεινή των χώρων,  και λαμβάνοντας υπόψη τo άρθρο 2 ( Κανόνες λειτουργίας των υπαίθριων αγορών της περ.9 του άρθρου 2 του Ν. 4497/2017 ) της Κ.Υ.Α  Δ1α/ΓΠ.οικ.33465/ 31-5-2020 ( ΦΕΚ Β΄2087 ), βάση του οποίου επιτρέπεται για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020 έως και την Κυριακή, 7 Ιουνίου 2020  η λειτουργία των υπαίθριων αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171) και προκειμένου να εξασφαλίσουμε την δραστηριοποίηση όλων των παραγωγών και όλων των εμπόρων που δικαιούνται να συμμετέχουν σ΄αυτή, σας κάνουμε γνωστό ότι η Λαϊκή Αγορά Παραμυθιάς θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι την  07/06/2020  στην θέση ΓΑΛΑΤΑ όπου μπορούν να εφαρμοστούν όλα τα μέτρα προφύλαξης και  ειδικότερα η απαιτούμενη  απόσταση των τριών  μέτρων  μεταξύ των πάγκων των πωλητών,  με τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ελεύθερο από αντικείμενα.

Υπενθυμίζουμε στους  συμμετέχοντες πωλητές, παραγωγούς  και επαγγελματίες ότι υποχρεούνται να τηρούν απαρέγκλιτα τα απαραίτητα  μέτρα ατομικής και συλλογικής προστασίας καθώς και την αποφυγή συγχρωτισμού των καταναλωτών  για την αντιμετώπιση διάδοσης του κορωναϊού  Covid 19.

In this article

Join the Conversation