Σε δημοπρασία 77 στρέμματα δημοτικής έκτασης σε Πλακωτή, Προδρόμι, Χρυσαυγή, Γαρδίκι και Σκάνδαλο

Με πρώτη προσφορά για ετήσιο μίσθωμα, 10€. Μίσθωση μέχρι 31.12.26

Στην εκμίσθωση 9 αγροτεμαχίων συνολικής έκτασης 77 στρεμμάτων, προχωρά ο δήμος Σουλίου στις κοινότητες Πλακωτής, Προδρομίου, Χρυσαυγής, Γαρδικίου και Σκανδάλου.

Πιο συγκεκριμένα, τα αγροτεμάχια ανά περιοχή καθώς και η έκταση και η πρώτη τιμή, έχουν ως εξής:

Η εκμίσθωση θα γίνει σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες, με φανερή δημοπρασία στο δημαρχείο Παραμυθιάς για τις εκτάσεις σε Πλακωτή, Προδρόμι και Χρυσαυγή, και στο δημαρχείο Αχέροντα για τις εκτάσεις σε Γαρδίκι και Σκάνδαλο, ενώ η ημερομηνία λήξης του μισθώματος θα είναι η 31η Δεκεμβρίου του 2026.

Η χρήση των αγροτεμαχίων θα αφορά μονοετείς καλλιέργειες (π.χ αραβόσιτος, κηπευτικά κλπ) καθώς και η καλλιέργεια αρωματικών φυτών, ενώ δεν επιτρέπονται οι πολυετείς και οι δενδρώδεις καλλιέργειες ή οποιαδήποτε άλλη χρήση

Στην δημοπρασία δεν θα μπορούν να συμμετέχουν όσοι χρωστούν στον δήμο ή στον ΤΟΕΒ.

In this article

Join the Conversation