Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την κατασκευή του κόμβου στο Αεροδρόμιο Παραμυθιάς

Μέχρι και 15-07

Γίνεται γνωστό ότι, λόγω εκτέλεσης από την υπηρεσία μας, του έργου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στη θέση “Αεροδρόμιο” Παραμυθιάς», στη θέση «Αεροδρόμιο» Παραμυθιάς, η τριτεύουσα Εθνική οδός με αριθμό 19 «Παραμυθιά – Γλυκή» θα παραμείνει κλειστή στο σημείο αυτό, για ένα τμήμα αυτής, μέχρι 15-07-2020.

Στο διάστημα αυτό η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται μέσω παρακαμπτηρίου δημοτικής οδού, ασφαλτοστρωμένης και κατάλληλα σηματοδοτημένης (μέσω Παγκρατίου – Ραχουλίου), όπως φαίνεται στο συνημμένο απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη.

Για την ενημέρωση και την αποφυγή ταλαιπωρίας του κοινού θα υπάρξει κατάλληλη σήμανση.

Εννοείται ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη εκτέλεση των έργων και απόδοση της οδού νωρίτερα σε κανονική κυκλοφορία.

Ζητάμε την κατανόησή σας.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΘΩΜΑΣ ΠΙΤΟΥΛΗΣ

In this article

Join the Conversation