Ο πρόεδρος της Πανηπειρωτικής για την επίσκεψη στο Σούλι

Η εθνική συνείδηση παραμένει «άκαυτη βάτος» και κατευθύνει την εθνική μας διάρκεια

Το Σούλι ζει, διδάσκει και φωτίζει.

Οι τελετές μπορεί να αναβάλλονται ή και να ματαιώνονται από γεγονότα έξω από τα προβλεπόμενα.

Αυτό έγινε και φέτος με τον κορωνοϊό που λόγω της πανδημίας ακυρώθηκαν οι επίσημες εορτές Σουλίου.

Η εθνική όμως συνείδηση παραμένει «άκαυτη βάτος» και κατευθύνει την εθνική μας διάρκεια.

Ο Πρόεδρος της ΠΣΕ, το Σάββατο 7.6.2020 κατέθεσε στεφάνι στο ηρωικό Σούλι, στο μνημείο που στοιχειοδοτεί και σηματοδοτεί την ακατάβλητη ηρωική ψυχή των Σουλιωτών. Ελάχιστος φόρος τιμής και ύψιστο εθνικό καθήκον

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!