Η απόφαση για την απευθείας εκμίσθωση στις τουριστικές θεσεις του Αχέροντα

Οι θέσεις

Share

Με ομόφωνη απόφαση το δημοτικό συμβούλιο, ενέκρινε τις απευθείας εκμίσθωσεις των παρακάτω θέσεων στο υπ΄αριθμ. 21 τεμάχιο  αγροκτήματος Γλυκής στις όχθες του ποταμού Αχέροντα:

– Την απευθείας εκμίσθωση της θέσης Ρ1 στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας – Αστικός Κοινωνικός Συνεταιρισμός για το περιβάλλον τον πολιτισμό , τη διατροφική αλυσίδα και τον εναλλακτικό τουρισμό με τον διακριτικό τίτλο < Acheron Springs > με έδρα την Γλυκή του Δ. Σουλίου , νομίμως εκπροσωπουμένης και την έγκριση της  υπεκμίσθωσης από την ανωτέρω Συνεταιριστική Επιχείρηση , με τους ίδιους όρους προς την Κοινοπραξία με την επωνυμία < ΑΧΕΡΟΝΤΑΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ > , η οποία εδρεύει στην Γλυκή και εκπροσωπείται νόμιμα , με μίσθωμα εννιά χιλιάδες (9.000) € ετησίως.

– Την απευθείας εκμίσθωση της θέσης S1 (για πώληση σουβενίρ, είδη χειροτεχνίας 20 τ.μ. χώρος δραστηριότητας), στην Ειρήνη Μπούλη , με μίσθωμα διακοσια (200) € ετησίως .

– Την απευθείας εκμίσθωση της της θέσης Α1 (για χρήση ψημένων σταχιών-αραβόσιτος εμβαδού 4 τ.μ), στην Φρειδερίκης Καλογήρου, με μίσθωμα εκατόν πενήντα (150) € ετησίως.

– Την απευθείας εκμίσθωση της θέσης Α2 (για χρήση ψημένων σταχιών-αραβόσιτος  εμβαδού 4 τ.μ.) στον Γεώργιο Ντούσκα, με μίσθωμα εκατόν πενήντα (150) € ετησίως .

– Την απευθείας εκμίσθωση της θέσης Λ1, (πώληση ειδών λαϊκής τέχνης και λοιπών παραδοσιακών προϊόντων 24 τ.μ.) στην Τατιανή Κωνσταντίνου , με μίσθωμα διακόσια πενήντα (250) € ετησίως .

– Την απευθείας εκμίσθωση της θέσης Λ2 (πώληση ειδών λαϊκής τέχνης και λοιπών παραδοσιακών προϊόντων 8 τ.μ.) στον Γεώργιο Μαμάκη του Βασιλείου , με μίσθωμαεκατό (100) € ετησίως .

– Την απευθείας εκμίσθωση της θέσης Μ1 (πώληση μελισσοκομικών προϊόντων εμβαδού 24 τ.μ.) στον Νικόλαο Καλδάνη του Λεωνίδα , με μίσθωμα διακόσια πενήντα (250) € ετησίως .

– Την απευθείας εκμίσθωση της θέσης Μ2 (πώληση μελισσοκομικών προϊόντων εμβαδού 8 τ.μ.), στον Θεόδωρο Καλδάνη του Λεωνίδα, με μίσθωμα εκατό πενήντα (100) € ετησίως .

– Την απευθείας εκμίσθωση της θέσης Κ1 (καντίνα εμβαδού 10 τ.μ.) στον Ιωάννη Μπάλλα, με μίσθωμα χίλια (1.000) € ετησίως υπό τον όρο της θετικής έκβασης υπέρ του Δήμου Σουλίου και αναφορικά με την κρινόμενη προσφυγή ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας

In this article

Join the Conversation