Επιστρέφει στην “βαση” της η λαϊκή αγορά

Ανακοίνωση

Στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Παραμυθιάς, η οποία λειτουργεί εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σουλίου έχοντας ως φορέας λειτουργίας και με βάση την Κ.Υ.Α . Δ1α/ΓΠ.οι.23451-07-04-2020 (ΦΕΚ Β’1210) , την υποχρέωση να διασφαλίσουμε τις κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας και να εξασφαλίσουμε την επάρκεια των αγαθών, την ασφαλή πρόσβαση των καταναλωτών και την υγιεινή των χώρων και λαμβάνοντας υπόψη :

Τo άρθρο 2 ( Κανόνες λειτουργίας των υπαίθριων αγορών της περ.9 του άρθρου 2 του Ν. 4497/2017 ) της Κ.Υ.Α Δ1α/ΓΠ.οικ. 34781 ΦΕΚ Β 2168/4/6/2020 βάση του οποίου επιτρέπεται για το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 5 Ιουνίου έως και την Κυριακή 14 Ιουνίου , η λειτουργία των υπαίθριων αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171) και τα αιτήματα των παραγωγών , των πολιτών αλλά και του Εμπορικού Συλλόγου Παραμυθιάς,

σας κάνουμε γνωστό ότι η Λαϊκή Αγορά Παραμυθιάς επανέρχεται στην κανονική θέση λειτουργίας της, όπου και έχουν οροθετηθεί και έχουν καθοριστεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σουλίου, οι θέσεις των συμμετεχόντων με την απαιτούμενη απόσταση των τριών μέτρων μεταξύ των πάγκων των πωλητών, με τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ελεύθερο από αντικείμενα (Δείτε την παρακάτω εικόνα).

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι συμμετέχοντες πωλητές, παραγωγοί και επαγγελματίες της Λαϊκής Αγοράςοι επαγγελματίες- καταστηματάρχες που δραστηριοποιούνται στο γύρω χώρο της Λαϊκής δημοτικής Αγοράς αλλά και οι καταναλωτές δεν τηρούν τα απαραίτητα μέτρα ατομικής και συλλογικής προστασίας και ειδικά την αποφυγή συγχρωτισμού των καταναλωτών για την αντιμετώπιση διάδοσης του κορωνοϊού Covid 19, ο Δήμος Σουλίου επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να λειτουργήσει εκ νέου την Λαϊκή Αγορά στην θέση «ΓΑΛΑΤΑ» ή να λειτουργήσει δύο παράλληλες υπαίθριες λαϊκές αγορές.

Eξαιτίας των εργασιών του Δημοτικού Έργου της Αποχέτευσης Εσωτερικού Δικτύου Ακαθάρτων του Δήμου Σουλίου δεν έχει γίνει πλήρης αποκατάσταση της οδού «Θεμιστοκλή Ρίγγα» και λαμβάνοντας υπόψη και το άρθρο πρώτο παρ.1 της από 14.3.3020 ΠΝΠ ΦΕΚ Α` 64/14.03.2020 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο εικοστό παρ.1 της από 20.3.2020 Π.Ν.Π.,ΦΕΚ Α 68/20.3.2020 και προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή πρόσβαση στην αγορά ΘΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ κατ΄ εξαίρεση γιατο Σάββατο 13 Ιουνίου 2020 κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς , η διέλευση των οχημάτων από τον Πεζόδρομο της Παραμυθιάς , πέραν από το καθιερωμένο ωράριο λειτουργίας του.

In this article

Join the Conversation