Κάτσης σε Γεωργιάδη | Τι γίνεται με το Βιοτεχνικό Πάρκο Θεσπρωτίας;

Ερώτηση 6 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ

Ερώτηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη κατέθεσαν ο Μάριος Κάτσης και οι τομεάρχες Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Εσωτερικών όπως και η γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά με την ολοκλήρωση του έργου «ΒΙΟΠΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ» ως προς το οικονομικό του μέρος.

Το συγκεκριμένο έργο ξεκίνησε εδώ και μία εικοσαετία και δυστυχώς δεν έχει επιτελέσει έως σήμερα το σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε. Γι αυτόν ακριβώς το λόγο οι πολίτες πρέπει αφενός να γνωρίζουν γιατί στερήθηκαν έναν πολύτιμο αναπτυξιακό πόρο για την περιοχή μας, και αφετέρου πως αξιοποιήθηκαν τα χρήματα που επένδυσε το ελληνικό δημόσιο για το συγκεκριμένο έργο.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν από τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει, εφόσον υπάρχει, το αναπτυξιακό μοντέλο που έχει η κυβέρνηση ως προς την αξιοποίηση του ΒΙΟΠΑΘΕ και των υποδομών του, και να αναφέρει τις πρωτοβουλίες τις οποίες αναμένεται να λάβει η κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση.

Ακολουθεί η Ερώτηση όπως κατατέθηκε στον κοινοβουλευτικό έλεγχο:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Θέμα: «Ολοκλήρωση του έργου «ΒΙΟΠΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ» ως προς το οικονομικό μέρος»

Το Βιοτεχνικό Πάρκο Θεσπρωτίας (ΒΙΟΠΑΘΕ ΑΕ) εκτείνεται στα διοικητικά όρια των κοινοτήτων Γκρίκας και Ψάκκας του Νομού Θεσπρωτίας, σε μια περιοχή έκτασης 230 στρεμμάτων, όπως αυτό καθορίστηκε με την αρ.πρωτ.8434/396/08-03-1999 (ΦΕΚ 304/Β/1999) κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α).

Το έργο ξεκίνησε αρκετά χρόνια πριν, με την από 24/08/1999 ένταξη του στο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για τη Βιομηχανία (Β’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης) που προέβλεπε επιχορήγηση του έργου , με προϋπολογισμό 1.760.821,72€ και συνολική Δημόσια Χρηματοδότηση 1.320.616,29€ (75%) για τις κατασκευή έργων υποδομής εντός του ΒΙΟ.ΠΑ. Ωστόσο, παρότι το έργο δεν είναι μεγάλου προϋπολογισμού ούτε προβλέπει σύνθετες τεχνικές εργασίες, έως και σήμερα συνεχίζει να απασχολεί τη Δημόσια Διοίκηση καθώς εκκρεμεί εν έτη 2020 η ολοκλήρωσή του ως προς το οικονομικό αντικείμενο.

Μετά την ολοκλήρωση του Ε.Π.Β και προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του συνόλου του αρχικά εγκεκριμένου έργου, αποφασίστηκε με την αρ.πρωτ. 6074/ΔΕ983/20-02-2002 απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας, η ένταξη του έργου που παρέμενε ανεκτέλεστο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με πιστώσεις ύψους 792.396,77€.

Με την αρ.πρωτ.1189/123/Φ/Α/7/7-23-01-2007 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός εργασιών του έργου «Βιοτεχνικό Πάρκο Θεσπρωτίας» που θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, πέραν του Ε.Π.Β.» εγκρίθηκε η επιχορήγηση δαπανών ύψους 792.396,77€ και προσδιορίστηκαν οι σχετικές εργασίες.

Ωστόσο, σύμφωνα με έκθεση ελέγχου, από την Επιτροπή Ελέγχου και Ομάδα Αυτοψίας του έργου τον 03/2007, διαπιστώθηκε ότι απέμεναν συγκεκριμένα ανεκτέλεστα έργα, με αποτέλεσμα το αρμόδιο Υφυπουργείο Ανάπτυξης να εγκρίνει πρόσθετη χρηματοδότηση από το ΠΔΕ εθνικό σκέλος , με την αρ.πρωτ.18034/1300/28-7-2008 για πρόσθετες δαπάνες εργασιών ύψους 616.551,41 €, με δημόσια δαπάνη 246.620,56€ (40%)

Τελικά το 2008, πιστοποιήθηκε από αρμόδια επιτροπή η ολοκλήρωση των έργων ως προς το φυσικό αντικείμενο του έργου αλλά το οικονομικό αντικείμενο δεν είχε ακόμα ολοκληρωθεί, ούτε ελεγχθεί. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, ενώ δεν είχε ολοκληρωθεί το οικονομικό αντικείμενο ούτε υπήρξε οριστική παραλαβή του έργου, εκδόθηκε η Διαπιστωτική Απόφαση για την Ολοκλήρωση των έργων υποδομής (πλην του κτιρίου διοίκησης) και τη δυνατότητα λειτουργίας του ΒΙΟΠΑ Θεσπρωτίας, σύμφωνα με το αρ.9 του Ν.2545/97 , με την αρ.πρωτ.Φ/Α.7/7/7551/819/19-05-2009 (ΦΕΚ 1035/Β/2009) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας.

Αρκετά χρόνια αργότερα και ύστερα από κωλυσιεργία των εμπλεκόμενων φορέων, το 2015 με την αρ.πρωτ. Φ/Α.7/7/12758/109/05-01-2015 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας συγκροτήθηκε Όργανο Ελέγχου για την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου και διεξήγαγε δύο (2) επιτόπιους ελέγχους, έναν έλεγχο τον 12/2015 και έναν επανέλεγχο, κατόπιν αιτήματος του φορέα, τον 03/2018, συντάσσοντας και τις αντίστοιχες σχετικές εκθέσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν.2545 ( αρ.17) καθώς και στην αρ.πρωτ.1852/116 (ΦΕΚ 208/Β/2004) ΥΑ (αρ.6).

Να σημειωθεί ότι, η μετοχική σύνθεση της εταιρίας ΒΙΟΠΑΘΕ ΑΕ είναι :

Δήμος Σουλίου
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας (Περιφέρεια Ηπείρου)
Ελληνικό Δημόσιο –Υπ. Οικονομικών (πρ. ΕΟΜΜΕΧ)
Ωστόσο σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου, και συγκεκριμένα με Δελτίο Τύπου (https://typos-i.gr/article/biotexniko-parko-8esprwtias-me-ekkremothtes) της Περιφερειακής Παράταξης «Κοινό των Ηπειρωτών» στις 04-10-2019, ενημερώνονται οι πολίτες ότι στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, που συζητήθηκε ο ορισμός νέας διοίκησης στο ΒΙΟΠΑΘΕ ΑΕ μετά και τις αυτοδιοικητικές εκλογές, κατατέθηκε στα πρακτικά η από 5/12/2018 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΕΠΕ με το ίδιο θέμα «Ολοκλήρωση του έργου ΒΙΟΠΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ως προς το οικονομικό μέρος». Σύμφωνα με κατατεθέν στα πρακτικά έγγραφο που δημοσιοποιήθηκε και στον τύπο, διαπιστώθηκαν συγκεκριμένες παραβάσεις στη διαδικασία εκτέλεσης των έργων άλλα και ελλείψεις ως προς το φυσικό αντικείμενο του έργου και «η εισήγηση της επιτροπής είναι ότι δεν πιστοποιούνται επιλέξιμες δαπάνες και ότι προτείνεται η απένταξη του ΒΙΟΠΑΘΕ του 2008 και η έντοκη επιστροφή της προκαταβολής». Επίσης στα πρακτικά και τη δημοσιότητα κατατέθηκε και η έκθεση του οργάνου επανελέγχου, στο οποίο οι αρμόδιοι επιβλέποντες δημόσιοι λειτουργοί, θίγουν διάφορα ζητήματα: επικαλύψεις έργων, αδυναμία διαχωρισμού των εργασιών ηλεκτροδότησης του πάρκου από τις εργασίες ηλεκτροδότησης εγκατεστημένων στο πάρκο επιχειρήσεων, μη πιστοποίηση επιλέξιμων δαπανών, μη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού, ανεκτέλεστη οδοποιία κ.α.

Ωστόσο, με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Επενδύσεων κ. Παπαθανάση (ΑΔΑ: ΨΦΕΚ46ΜΤΛΡ-ΩΒ9 και Αριθ. Πρωτ.: 39594 – 16/04/2020) συγκροτείται εκ νέου όργανο επανελέγχου (3ο κατά σειρά) συνεπικουρούμενου από 2 εμπειρογνώμονες χωρίς δικαίωμα ψήφου κατά τα προβλεπόμενα, της με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του αρ. 6 Υπουργικής Απόφασης 1852/116/2004 (Β’ 208), με σκοπό την παροχή τεχνικής υποστήριξης. Αν και στην απόφαση σύστασης οργάνου επανελέγχου του κ. Παπαθανάση, αναφέρονται στα «έχοντας υπόψη» υπ’αριθμ. 20 και 31 ότι λαμβάνονται υπόψη οι 2 εκθέσεις του οργάνου ελέγχου (26938/307/6.3.2017) και επανελέγχου (80157/1057/24.7.2018), εντούτοις στο αντικείμενο του οργάνου έλεγχου φαίνεται να μην είναι σαφής ο σκοπός και οι οδηγίες που δίνονται από την πολιτική ηγεσία.

Συγκεκριμένα, η απόφαση αναφέρει ότι από το Όργανο «θα πρέπει να διαπιστωθεί: Η τήρηση των όρων της υπ’αριθμ. πρωτ. οικ. 1852/116/2004 (Β’ 208) υπουργικής απόφασης και των υπ’αριθμ. Πρωτ. 189/123/Φ/Α/7/7/23.1.2007 και οικ 18034/1300/28.7.2008 υπουργικών αποφάσεων για την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων υποδομής του ΒΙΟ.ΠΑ. Θεσπρωτίας.»

Δηλαδή φαίνεται από την απόφαση του Υπουργείου (Αριθ. Πρωτ. : 39594 – 16/04/2020) να θέλει να αξιολογήσει το έργο από την αρχή και να πιάσει το νήμα πριν από 13 χρόνια, ως να μην έχουν μεσολαβήσει στο μεσοδιάστημα, θεσμικές διαδικασίες προβλεπόμενες από το νόμο Ν2545/97.

Επειδή το έργο του ΒΙΟΠΑΘΕ έχει ταλαιπωρήσει πολλά χρόνια τους πολίτες και πρέπει να ενημερωθούν για το τι μέλει γενέσθαι,

Επειδή το Ελληνικό Κράτος έχει επενδύσει κοινοτικά χρήματα (Β’ ΚΠΣ-ΕΠΒ), ίδιους πόρους των ΟΤΑ και 2 πακέτα ΠΔΕ-εθνικό σκέλος χωρίς να έχει καταστεί δυνατό να ολοκληρωθεί το έργο ως προς το οικονομικό αντικείμενο,

Επειδή ήδη έχουν εξετάσει το Βιοτεχνικό Πάρκο Θεσπρωτίας ως προς την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου, 1 όργανο ελέγχου και 1 επανελέγχου συντάσσοντας τις συνοδευτικές εκθέσεις,

Επειδή σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου τον Οκτώβρη του 2019 αναφέρθηκε από Περιφερειακό Σύμβουλο και κατατέθηκαν έγγραφα εισήγησης προς τη γνωμοδοτική επιτροπή ΒΕΠΕ περί απένταξης του ΒΙΟΠΑ και επιστροφή επιχορήγησης,

Επειδή, το Βιοτεχνικό Πάρκο Θεσπρωτίας υπολειτουργεί και δεν έχει επιτελέσει το σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε, στερώντας έναν πολύτιμο αναπτυξιακό πόρο από τους Δημότες Σουλίου και το νομό Θεσπρωτίας γενικότερα,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να ολοκληρωθεί ύστερα από σχεδόν μια 20ετία το έργο Βιοτεχνικό Πάρκο Θεσπρωτίας και συγκεκριμένα η παραλαβή του οικονομικού του αντικειμένου και με βάση ποια νομοθεσία θα κινηθεί;
Επιβεβαιώνει ή όχι την ύπαρξη εισήγησης προς την επιτροπή ΒΕΠΕ για απένταξη του έργου;
Λαμβάνει υπόψιν τα πορίσματα των εκθέσεων των οργάνων ελέγχου και επανελέγχου;
Αμφισβητεί την εγκυρότητα των Οργάνων Ελέγχου και Επανελέγχου με την Υπουργική Απόφαση για τη σύσταση νέου Οργάνου Επανελέγχου, το 3ο κατά σειρά;
Πόσα χρήματα έχει στοιχίσει μέχρι στιγμής το ΒΙΟΠΑΘΕ ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης και ποια η άποψή του για το ποσό αυτό εν σχέση με το αρχικό προϋπολογισμό;
Ποιες είναι οι τρέχουσες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις της ΒΙΟΠΑΘΕ Α.Ε;
Πως αξιολογεί τη βιωσιμότητα της επιχείρησης ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ. ΑΕ και εάν και κατά πόσο έχει επιτελέσει το σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε;
Ποιο αναπτυξιακό μοντέλο έχει η κυβέρνηση ως προς την αξιοποίηση του ΒΙΟΠΑΘΕ και των υποδομών του και ποιες πρωτοβουλίες αναμένεται να λάβει η κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση;
Αθήνα, 3 Ιουλίου 2020

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Κάτσης Μάριος
Γεροβασίλη Όλγα
Παππάς Νικόλαος
Σπίρτζης Χρήστος
Τσίπρας Γεώργιος
Φάμελλος Σωκράτης

In this article

Join the Conversation