2 προσλήψεις υπαλλήλων αποθήκης στην ΠΕ Θεσπρωτίας

Για διαστημα 6,5 μηνών

Γνωστοποιείται η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο ( 2) ατόμων ως εργάτες αποθήκης Δακοκτονίας (μέχρι 60 ημερομίσθια για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών ) ατόμων ως εργάτες Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Π.Τσαλδάρη 18, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (τηλ. επικοινωνίας: 2665360160 και 2665360162).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε( 5) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας στο κατάστημα της υπηρεσίας μας (Π.Τσαλδάρη 18) και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Ηγουμενίτσας.

In this article

Join the Conversation