Αχέροντας | Ευχαριστήριο της κοινοπραξίας προς τον πρόεδρο της κοινότητας Γλυκής

Για την συνεργασία τους

Η ομάδα κοινοπραξίας στην προσπάθεια μας για ανάβαθμιση των υπηρεσιών προς τους επισκέπτες του ποταμού, ευχαριστεί τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου Πάππα Παναγιώτη που στέκεται αρωγός στην προσπάθεια μας και ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματα μας.

Τα αποτελέσματα της συνεργασίας είναι ορατα και παλεύουμε για το καλύτερο.

In this article

Join the Conversation