135.500€ στον δήμο Σουλίου απο τους ΚΑΠ. 715.000€ συνολικά στους 3 δήμους της Θεσπρωτίας

Για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους

Tο υπουργείο Εσωτερικών αποφάσισε την απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020, σε όλους τους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Ζ΄ κατανομή έτους 2020, αλλά και προς καταβολή δαπανών μισθοδοσίας των μηνών Αυγούστου-Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2020, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των Περιφερειών .

Αναλυτικά η κατανομή στους 3 δήμους του Ν.Θεσπρωτίας

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: 430.981,70
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ: 135.485, 82
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ: 147.774, 65

In this article

Join the Conversation