125 νέοι κάδοι απορριμμάτων τοποθετήθηκαν στην Παραμυθιά και σε κοινότητες του δήμου

Προϋπολογισμού 45.000€

Share

Στην τοποθέτηση 125 νέων κάδων απορριμμάτων, προχώρησε η υπηρεσία καθαριότητας του δήμου Σουλίου.

Οι νέοι κάδοι τοποθετηθηκαν στην Παραμυθιά, τον Αχέροντα και σε άλλες κοινότητες που απαιτούταν, ενώ ένα μεγάλο μέρος αντικατάστησε κάδους οι οποίοι έχουν μεταφερθεί για επισκευή.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 45.000€ και η προμήθεια πραγματοποιήθηκε από ιδίους πόρους του δήμου Σουλίου

In this article

Join the Conversation