H ομιλία Γιόγιακα για την απλούστευση της άσκησης δραστηριοτήτων στην αγροτική οικονομία

+ BINTEO

H διευκόλυνση της επιχειρηματικής και αγροτικής δραστηριότητας, η προστασία της αγροτικής παραγωγής, η αξιοποίηση της αγροτικής ακίνητης περιουσίας και η δημόσια διοίκηση ως συμπαραστάτης των αγροτών είναι σύμφωνα με τον Βασίλη Γιόγιακα οι τέσσερις γενικές κατευθύνσεις του νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που ψηφίζεται αυτή την εβδομάδα
Ο βουλευτής Θεσπρωτίας της Νέας Δημοκρατίας κατά την ομιλία του στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής αναφέρθηκε ιδιαίτερα σε τροποποιήσεις που προτάθηκαν από τις Ενώσεις των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, επισημαίνοντας τις δυνατότητες του κλάδου και τη σημασία του και για την οικονομία της  Θεσπρωτίας.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας:
Κύριε Υπουργέ καλώς ήρθατε από την Ευρώπη. Καλώς φέρατε το μεγάλο μποναμά γιατί όσο και να μη θέλουμε είναι μια σημαντική επιτυχία της χώρας μας, του πρωθυπουργού μας και όλου του επιτελείου που αυτές τις μέρες έδωσαν πράγματι ένα πολύ σημαντικό αγώνα προκειμένου η χώρα μας να επωφεληθεί τα μέγιστα. Και αυτό φυσικά θα φανεί. Και πέρα από αυτό, προερχόμενος από έναν από έναν ακριτικό νομό τη Θεσπρωτία και αγροτικό θέλω να πω ότι τα νομοθετήματά σας είναι πράγματι στοχευμένα, εξειδικευμένα και νομοθετήματα που δίνουν λύσεις στους πραγματικούς ανθρώπους της περιφέρειας, στους αγρότες. Αφορά λοιπόν στοχευμένες παρεμβάσεις με τις οποίες επιδιώκεται να αρθούν διάφορα εμπόδια, να αξιοποιηθούν παραγωγικοί συντελεστές της αγροτικής οικονομίας, να ενισχυθεί ο ρόλος και οι δυνατότητες της δημόσιας διοίκησης σε σχέση με τον πρωτογενή τομέα.
Θα μπορούσε να χωρίσει κανείς τα άρθρα σε τέσσερις γενικές κατευθύνσεις. Είναι η διευκόλυνση της επιχειρηματικής και αγροτικής δραστηριότητας, είναι η προστασία της αγροτικής παραγωγής, είναι η αξιοποίηση της αγροτικής ακίνητης περιουσίας και τέλος η δημόσια διοίκηση ως συμπαραστάτης των αγροτών.
Τον πρώτο άξονα η διευκόλυνση της οικονομικής δραστηριότητας διατρέχουν οι διαδικασίες έγκρισης και γνωστοποίησης της ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας, κτηνιατρικών μονάδων και κλινικών εκτροφής και εμπορίας ζώων συντροφιάς και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
Ο Εισηγητής μας αναφέρθηκε στα κύρια σημεία των διαδικασιών που αλλάζουν προς το καλύτερο.
Από τη μεριά μου, Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να τονίσω μερικές από τις τροποποιήσεις που ζήτησαν οι Ενώσεις των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας και ακούσαμε και νωρίτερα, στην ακρόαση των φορέων. Γνωρίζετε ότι πρόκειται για έναν κατά βάση εξαγωγικό κλάδο, με μεγάλες δυνατότητες, μελέτες που περιλαμβάνουν τους αναδυόμενους αστέρες της οικονομίας μας και που είναι πολύ σημαντικός και για τη Θεσπρωτία.
Μεταξύ των προτεινόμενων τροποποιήσεων είναι η παράταση του διαστήματος προσαρμογής για τις Μονάδες υδατοκαλλιέργειας, που λειτουργούν χωρίς άδεια, μέχρι το τέλος του 2021. Η πρόβλεψη είναι μέχρι τον φετινό Οκτώβριο, όταν για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις είναι μέχρι το τέλος του 2022. Και καλά είναι, φυσικά.
Επίσης, προτείνεται να προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των αιτήσεων ανανέωσης της έγκρισης ίδρυσης και της μίσθωσης, προκειμένου να μη χαθούν τα σχετικά δικαιώματα για τέτοιες διαδικαστικού χαρακτήρα παρεμβάσεις.
Ένα τρίτο σημείο είναι να εξαιρούνται από την κατάσχεση και τη δήμευση του εκτρεφόμενου πληθυσμού οι περιπτώσεις όπου η αυθαίρετη κατάληψη ερμηνεύεται ως μη ελεύθερη στην πρότερη κατάσταση απόδοσης στο ελληνικό δημόσιο των υδάτινων εκτάσεων. Αυτό, γιατί, αντίθετα με ότι συμβαίνει στην αυθαίρετη κατάληψη, ο ζωικός πληθυσμός έχει αναπτυχθεί όσο η Μονάδα λειτουργούσε νόμιμα.
Ένα ακόμα θέμα αφορά στην έκδοση γνώμης για την ίδρυση, επέκταση, μετεγκατάσταση Μονάδων εντός ΠΟΑΥ, μόνο από τον οικείο φορέα διαχείρισης. Πιστεύεται, από τους φορείς, ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα νομιμότητας για νέες Μονάδες σε ΠΟΑΥ, αφού το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, τα Υπουργεία Πολιτισμού και Ναυτιλίας που έχουν γνωμοδοτήσει θετικά για την ίδρυση των ΠΟΑΥ, διατηρούν το δικαίωμα να γνωμοδοτούν και για την ίδρυση κάθε νέας Μονάδας μέσα σε κάθε ΠΟΑΥ .
Θα ήθελα, λοιπόν, να δείτε πιθανές βελτιώσεις σε σημεία όπως αυτά, ώστε και η διοίκηση και οι επιχειρήσεις να διευκολυνθούν στην εφαρμογή των διατάξεων, αλλά και προκειμένου οι διατάξεις αυτές να εκπληρώσουν το γενικό σκοπό τους, που είναι η διευκόλυνση και η ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Μίλησα στην αρχή για τις τέσσερις κατευθύνσεις των άρθρων.
Η δεύτερη είναι η προστασία της αγροτικής παραγωγής. Αφορά στο άρθρο 12 και τις βελτιώσεις στην υποχρεωτική αναγραφή της προέλευσης του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.
Και εδώ, κύριε Αποστόλου είδαμε, το τελευταίο διάστημα, μετά την ψήφιση του νομοθετήματος, πόσο έχει «τσιμπήσει» η τιμή του γάλακτος και πιστεύω, σε διάφορες περιοχές, είναι και σημαντική. Είναι σημαντικές οι βελτιώσεις.
Αφορά, όμως, και το άρθρο 5, με τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας να εντάσσονται στα αντικείμενα ζωοκλοπής και ζωοκτονίας, με όλες τις προσαρμογές που απαιτούνται στο σχετικό νόμο και στις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.
Τα άρθρα 7 και 13 έρχονται να δώσουν λύσεις σε θέματα χρήσης και εκμετάλλευσης αγροτικών ακινήτων. Με το πρώτο, να δίνεται δυνατότητα αξιοποίησης κτιρίων, σε γη υψηλής παραγωγικότητας, που θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν για τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων.
Στο άρθρο 13 παύει η ανάκληση αποφάσεων μακροχρόνιας παραχώρησης ακινήτων, σύμφωνα με τον Αγροτικό Κώδικα, ενώ μπορεί να παραχωρούνται απευθείας, χωρίς δημοπρασία, δημόσια ακίνητα που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Ολοκληρώνω με δύο ακόμα άρθρα, που βελτιώνουν τις δυνατότητες της δημόσιας διοίκησης.
Το άρθρο 6, με το οποίο οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικά τους Πρόσωπα αποκτούν ένα πρόσθετο εργαλείο, τις προγραμματικές συμβάσεις με την «ΕΡΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ»,  για να τρέξουν δράσεις ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας.
Και το άρθρο 9,  με το οποίο επαναφέρεται ένα εύλογο πλαφόν αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ, βάζοντας τέλος στην άνιση μεταχείριση ασφαλισμένων που είχαν πληρώσει τις ίδιες ασφαλιστικές εισφορές, αλλά και στην οικονομική αιμορραγία του Οργανισμού, λόγω υπέρογκων αποζημιώσεων.
Με αυτά τα σχόλια, κύριε Υπουργέ, πιστεύω ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε και τις εκκρεμότητες που έχουμε, κατά το παρελθόν.
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ VIDEO ΕΔΩ
In this article

Join the Conversation