Ποιοι εκλέγονται από την Θεσπρωτία στην πολιτική επιτροπή της παρ. “Ορίζοντες Ηπείρου” του Σπύρου Ριζόπουλου.

Ονόματα

Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων της Περιφερειακής Πολιτικής Επιτροπής,  της Ελεγκτικής Επιτροπής και του Συντονιστή της παράταξης “Ορίζοντες Ηπείρου” του Σπύρου Ριζόπουλου.

Εκλέχθηκαν απο την Θεσπρωτία στην πολιτική επιτροπή:

  • ΤΑΤΣΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
  • ΔΟΝΑΤΟΣ ΣΟΦΙΑΣ

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!